Akcenti
04/02/2019

<i>EU-OSHA</i> atzīmē Pasaules pretvēža dienu, paziņojot par aptauju saistībā ar vēža arodekspozīcijas riska faktoriem

Vēzis ir biežākais ar darbu saistītu nāves gadījumu cēlonis Eiropā. Mums jāiegūst uzticami un salīdzināmi dati par vēža arodekspozīcijas riska faktoriem Eiropā, lai aizsargātu darbiniekus un novērstu ar darbu saistītu saslimšanu ar vēzi.

Tāpēc EU-OSHA Pasaules pretvēža dienā ar prieku paziņo, ka tās trīspusējā valde ir apstiprinājusi darbu pie datorizētas telefonaptaujas, kas tiks sākta 2020. gadā un kuras mērķis ir aplēst darbinieku pakļautību vēža riska faktoriem.

Lasiet ziņojumu un kopsavilkuma ziņojumu par priekšizpēti saistībā ar telefonaptaujas izstrādi.

Lasiet mūsu kopsavilkuma ziņojumu par politikas virzieniem, iniciatīvām un labu praksi saistībā ar rehabilitāciju un atgriešanos darbā pēc saslimšanas ar vēzi (pieejams 14 valodās).

Meklējiet noderīgu padomu darba devējiem saistībā ar tādu darbinieku atgriešanos darbā, kuriem diagnosticēta saslimšana ar vēzi (pieejams 25 valodās).