Akcenti
03/12/2019

<i>EU-OSHA</i> raugās nākotnē un sagaida, ka turpmākie gadi būs vēl veiksmīgāki

Tā kā tuvojas EU-OSHA 25. gadadiena, savā rakstu sērijas pēdējā rakstā mēs pievēršamies tam, kā aģentūra gatavojas gaidāmo jauno un nākotnes problēmu risināšanai saistībā ar darba ņēmēju drošību un veselību.

EU-OSHA 2005. gadā izveidoja Eiropas Riska observatoriju, kuras uzdevums bija apkopot ticamus datus par izmaiņām darba vidē un to iespējamo ietekmi uz darba aizsardzību. Šis darbs tiek turpināts, veicot vairākus prognožu pētījumus. Līdz šim aplūkoti tādi temati kā zaļās darbvietas un digitalizācija.

Šo projektu mērķis ir informēt politikas veidotājus un citas ieinteresētās personas, lai arī turpmāk nodrošinātu darba aizsardzības problēmu laicīgu un efektīvu novēršanu.

Aicinām izlasīt mūsu pēdējo 25. gadadienai veltīto rakstu par to, kā EU-OSHA gatavojas nākotnes problēmu risināšanai

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietnes sadaļu par nākotnes riskiem

Izlasiet pilnu 25. gadadienai veltīto rakstu sēriju, kas publicēta 2019. gadā