<i>EU-OSHA</i> pievienojas ES prezidentvalsts Slovēnijas augsta līmeņa konferencei par kvalitatīvu darbu

Image

Slovenian Presidency logo

Konferencē “Kvalitatīvs darbs dzīves kvalitātes nodrošināšanai”, ko organizēja Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Slovēnija, uzsvērts, cik svarīgi ir nodrošināt ilgtspējīgu darbu visu mūžu sabiedrības novecošanās, zaļās un digitālās pārkārtošanās kontekstā.

Pamatojoties uz Eurofound pētījumu par darba apstākļiem un ilgtspējīgu darbu, diskusijās galvenā uzmanība tiks pievērsta darbinieku labklājībai, darba režīmam un kvalificētam darbam. Pievēršoties mainīgajiem darba tirgiem, EU-OSHA pagaidu izpilddirektors William Cockburn iepazīstina ar digitālās pārejas un darba aizsardzības problēmām.

Dalībnieki no dalībvalstīm, sociālie partneri un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji arī diskutē par to, kā no teorijas praksē panākt kvalitatīvu darbu, lai spētu nodrošināt dzīves kvalitāti pandēmijas laikā un pēc tās.

Plašāka informācija par pasākumu “Kvalitatīvs darbs kvalitatīvai dzīvei”

Lasiet mūsu tīmekļa lapu vietnē Slovēnijas ES prezidentūra

Apmeklējiet EU-OSHA tīmekļa vietnes sadaļu ES stratēģiskais satvars par drošību un veselības aizsardzību darbā 2021.–2027. gadam

Share this on: