Akcenti
08/05/2020

2019. gada ESENER: darbavietu aptauju konstatējumi publicēti Eiropas dienas priekšvakarā

© EU-OSHA 

EU-OSHA sniedz 2019. gada Eiropas uzņēmumu aptaujas par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER) galvenos konstatējumus, norādot Eiropas darbavietu ziņotos galvenos riska faktorus — balsta un kustību aparāta slimības un psihosociālos riskus.

Aptaujā piedalījās vairāk nekā 45 000 uzņēmumu 33 valstīs un atbildēja uz jautājumiem par dažādām darba aizsardzības (DA) jomām, tostarp par digitalizācijas radītajām jaunajām problēmām.

2019. gada ESENER ir nenovērtējams informācijas avots politikas veidotājiem, jo tajā sniegta jaunākā informācija par risku apzināšanos un DA pārvaldību Eiropas darbavietās, kā arī salīdzinājums ar 2014. gada ESENER konstatējumiem.

Lasiet mūsu paziņojumu presei sadarbībā ar komisāru

Aplūkojiet galveno konstatējumu kopsavilkumu mūsu 2019. gada ESENER politikas kopsavilkumā

Skatiet ESENER datu vizualizāciju, lai redzētu 2009. un 2014. gada datus (drīz būs pieejami 2019. gada rezultāti)