You are here

Akcenti
26/07/2017

Potenciālie riski: tūlītēja rīcība nodrošina veselībai nekaitīgas un drošas nākotnes darbavietas.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu darbu šajā svarīgajā jomā, apmeklējiet EU-OSHA tīmekļa vietnes sadaļu par potenciālajiem riskiem. Ar mūsu Eiropas Riska observatorijas centra starpniecību tiek prognozēti un analizēti jauni un potenciāli riski, ko rada, piemēram, jaunas darba formas vai novatoriski darba procesi.

Pārrunātās tēmas ir par darbinieku drošību un veselību videi saudzīgās darbavietās, nanomateriālu pārvaldību darbavietās , attīstību IKT jomā un darba digitalizēšanu.

Mūsu prognožu projektos tiek aplūkota darba nākotne un tas, kā šīs pārmaiņas var ietekmēt drošību un veselību. Iegūtie pētījuma dati var palīdzēt ekspertiem un politikas veidotājiem rast risinājumus, kā nodrošināt Eiropas darba ņēmējiem drošāku un veselīgāku nākotni.

Tāpat sadaļā ir iekļauti ekspertu diskusiju dokumenti par tādām tēmām kā pūļpakalpojumi, robotika, stimulējošie līdzekļi, 3-D drukāšana un uzraudzības tehnoloģijas.

Apmeklējiet vietnes sadaļu par potenciālajiem riskiem