Akcenti
27/11/2019

ES prezidentvalsts Somijas rīkotā konferencē eksperti apspriež ar darba apstākļiem saistīta vēža izskaušanu

Lai atbalstītu Ceļvedi par kancerogēnām vielām, Somija kā Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts 27.–28. novembrī rīko īpašu konferenci par tematu “Sadarbība vēža kā arodslimības izskaušanā”.

Tajā piedalīsies EU-OSHA, kā arī Eiropas Komisijas eksperti, sociālie partneri un valstu iestādes, kas ir atbildīgas par darba drošību.

Tās mērķis — dalīties zināšanās un labas prakses piemēros par iespējām samazināt kancerogēnu vielu ekspozīciju darbā, kā arī pārskatīt, ko ar ceļvedi jau izdevies sasniegt un kas būtu darāms turpmāk.

Sīkāka informācija par pasākumu

Uzziniet vairāk par ceļvedi un EU-OSHA iesaisti

Uzziniet vairāk par kampaņu “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas”