Efektīvi ieviest viedas digitālās uzraudzības sistēmas, lai nodrošinātu drošību un veselību darbā un iekļautību

Image

© sitthiphong - stock.adobe.com

Viedas digitālās uzraudzības sistēmas darba aizsardzībai (DA) izmanto digitālās tehnoloģijas, lai uzraudzītu riskus un novērstu nelaimes gadījumus darbā un saslimšanas. Tā kā šīs sistēmas ir atrodamas valkājamās ierīcēs, aprīkojumā vai telefona lietotnēs, tās spēj padarīt darbavietas drošākas.

Šīs sistēmas var arī sekmēt iekļaušanu un daudzveidību, atbalstot un apmierinot konkrētu cilvēku grupu vajadzības, piemēram, gados vecāku un migrējošu darba ņēmēju, strādājošo ar invaliditāti un grūtnieču vajadzības.

Tomēr vispirms ir jāņem vērā daži apsvērumi, lai šīs tehnoloģijas būtu patiesi veiksmīgas un izdevīgas visiem – darbinieku iesaistīšana un organizatoriskā kultūra, uzņēmuma struktūra, tehnoloģiskā infrastruktūra utt.

Mūsu divos jaunajos diskusiju dokumentos skaidrots, kā efektīvi ieviest iekļaujošas un viedas digitālās uzraudzības sistēmas. Ieskatieties!

Digitālās DA uzraudzības sistēmas: jaunu tehnoloģiju ieviešana, lai uzraudzītu darba aizsardzību darbavietā

Digitālās DA uzraudzības sistēmas: atbalsts iekļaušanai un daudzveidībai darbavietā