You are here

Akcenti
08/11/2016

Labas un sliktas darba aizsardzības pārvaldības ekonomiskā ietekme EU-OSHA skatījumā

Labas kvalitātes dati ir vajadzīgi izpratnei par izmaksām sakarā ar darbu saistītām saslimšanām un nāves gadījumiem, kā arī reāliem ieguvumiem no labas darba drošības un veselības aizsardzības .

EU-OSHA risina šo problēmu ar divu posmu pārskata projektu “Darba drošības un veselības aizsardzības izmaksas un ieguvumi”, kura mērķis ir izstrādāt ekonomisko izmaksu aprēķināšanas modeli, lai sniegtu ticamas aplēses par izmaksām.

Projekta pamatā ir plaša mēroga pētījums, lai noteiktu un novērtētu katrā dalībvalstī pieejamos datus. Pētījuma rezultātus izmantos progresīva ekonomiska izmaksu aprēķināšanas modeļa izstrādei, pamatojoties uz valstu datu avotiem.

Uzziniet vairāk par projektu “Darba drošības un veselības aizsardzības izmaksas un ieguvumi” mūsu tam īpaši paredzētajā tīmekļa sadaļā