Akcenti
14/12/2018

Iepazīstieties ar jaunu pētījumu par agrīnās brīdināšanas sistēmām ar darbu saistītām saslimšanām

Brīdināšanas un novērošanas sistēmas var dot agrīnu brīdinājumu darba aizsardzības jomas dalībniekiem un politikas veidotājiem par jauniem un potenciāliem riskiem un ar darbu saistītām saslimšanām. Ziņojumā ir padziļināti analizētas veiksmīgas brīdināšanas un novērošanas metodes gan ES, gan ārpus tās.

Tajā ir analizēts, kā varētu pārņemt šīs metodes citās valstīs vai kā varētu pievienot brīdināšanas funkciju esošajām uzraudzības sistēmām. Tajā arī secina, ka ir būtiski labāk informēt par brīdināšanas un novērošanas sistēmu devumu uz pierādījumiem balstītas profilakses un politikas jomā, saglabāt to cilvēku motivāciju, kuri ziņo par sistēmām, un nodrošināt pietiekamu politisko atbalstu un finanšu resursus, kā arī veicināt starptautisko sadarbību un datu apmaiņu ES.

Lasīt ziņojumu presei

Lejupielādējiet galīgo ziņojumu un kopsavilkumu

Uzziniet vairāk par brīdināšanas un novērošanas sistēmām