Iepazīstiet jauno ziņojumu par psihisko veselību darbā pēc Covid-19

Image

© Tshidzumba - stock.adobe.com

Ar darbu saistītas psihiskās veselības problēmu risināšana pēc pandēmijas ir kļuvusi vēl neatliekamāka. EU-OSHA jaunākais ziņojums piedāvā padziļinātu analīzi par Eiropas apsekojumiem, kas koncentrējas uz psihisko veselību darbavietā, aptverot periodus pirms pandēmijas, tās laikā un pēc tās. Tajā ir iekļauti dati no 2022. gada aptaujas OSH Pulse, kurā tika iesaistīti vairāk nekā 27 000 darba ņēmēju visās ES dalībvalstīs, Islandē un Norvēģijā. 

Jaunais ziņojums piedāvā vērtīgus ieskatus, kas ļauj pieņemt apzinātus lēmumus, lai novērstu un risinātu ar darbu saistītas psihiskās veselības problēmas. 

Lasiet ziņojumu Psihiskā veselība darbā pēc Covid-19 — ko mums var pastāstīt Eiropas skaitļi.

Vairāk uzziniet mūsu tematiskajā sadaļā, kas ir veltīta psihosociālajiem riskiem un psihiskajai veselībai darbā.