Darbs digitālajās platformās: jaunajos dokumentos aplūkota darbaspēka daudzveidība un ietekme uz darba aizsardzību (DA), kā arī iniciatīvas risku novēršanai un pārvaldībai

Image

© Gorodenkoff - adobe.stock

Digitālās darba platformas ir pārveidojušas darba pasauli un radījušas jaunas problēmas, kas ir jārisina nekavējoties. Lai gan vairāk nekā 500 platformas, kas pašlaik darbojas ES, sniedz nodarbinātības iespējas, to darbinieki saskaras ar tādiem riskiem kā darba intensifikācija, ierobežota DA noteikumu piemērošana un nedrošība par darbvietu. Tajā pašā laikā darbs digitālajās darba platformās var būt iespēja dažām darbinieku grupām, piemēram, strādājošām personām ar invaliditāti vai migrantiem, iekļūt vai atgriezties darba tirgū.

Divi jauni diskusiju dokumenti, kas ir daļa no mūsu DA pētniecības projekta par digitalizāciju, sniedz ieskatu par šādām tēmām:

Veselības un drošības risku novēršana un pārvaldība darbā digitālajās platformās, kā arī piemēri par digitālo platformu īstenoto praksi un rīkiem, lai veicinātu drošus darba apstākļus; un

Darbaspēka daudzveidība un digitālajā darba platformas: ietekme uz darba aizsardzību, kurā apspriests, kā darbs digitālajās platformās var būt atspēriena punkts ceļā uz nodarbinātību specifiskām darbinieku grupām.

Digitālo platformu darbs ir viena no mūsu gaidāmās 2023.-2025. gada kampaņas "Drošs un veselībai nekaitīgs darbs digitālajā laikmetā" prioritārajām jomām.

Lai uzzinātu vairāk, iepazīstieties ar mūsu iepriekšējām publikācijām!