Darbs digitālajā platformā: Uzziniet vairāk par Veselīgu darbavietu kampaņas pirmo prioritāro jomu

Image

© EU-OSHA

Digitālo platformu darbs ir augošs nodarbinātības modelis vairākās ekonomikas nozarēs, kur algots darbs tiek organizēts, izmantojot tiešsaistes platformu vai izmantojot to. Tas nodrošina pieejamu piekļuvi darba tirgum, jo īpaši dažām neaizsargātām grupām, un nodrošina elastību. Tomēr tas rada riskus un izaicinājumus darba aizsardzībai (DA), tostarp intensīvu darbu, izolētību, darba nedrošību, neskaidru nodarbinātības statusu un problēmas, kas saistītas ar uzdevumu un darba grafiku algoritmu pārvaldību. 

EU-OSHA pētījumā par platformu darbu ir analizētas iespējas, problēmas un riski, kartēti platformu darba veidi, identificēti politikas piemēri un atbalstīta iniciatīvu un praktisku rīku izstrāde, lai novērstu darba aizsardzības riskus, iedvesmojoties no vairākiem piemēriem.

Iepazīstieties ar jaunākajām ziņām un atrodiet visas saistītās publikācijas, piemēram, ziņojumus, gadījumu izpēti un politikas kopsavilkumus. Uzziniet visu par drošu un veselīgu digitālo platformu darbu ar vienu klikšķi!