You are here

Akcenti
10/09/2018

Bīstamās vielas: infolapas par tiesisko regulējumu un aizstāšanu

2018.–2019. gada Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas ietvaros EU-OSHA ir publicējusi divas infolapas, un tās abas ir pieejamas vairākās valodās.

Infolapa “Tiesiskais regulējums attiecībā uz bīstamām vielām darbavietā” sniedz skaidru, praktiski izmantojamu ES tiesību aktu kopsavilkumu šajā jomā.

Infolapā “Bīstamo vielu aizstāšana darbavietā” ir izklāstīta informācija par noteiktu bīstamu vielu radīta riska pilnīgu novēršanu. Tā bieži vien ir labākā īstenojamā iespēja.

Apmeklējiet kampaņas “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” tīmekļa vietni