Akcenti
28/07/2020

Covid-19 pandēmija pastiprina nepieciešamību aizsargāt darbiniekus no bioloģisko aģentu iedarbības

Image by anjawbk from Pixabay

Jaunā ziņojumā ir apkopoti liela EU-OSHA projekta konstatējumi, un tā mērķis ir vairot informētību par bioloģisko aģentu iedarbību darbavietā un sniegt būtisku informāciju politikas veidotājiem.

Bioloģisko aģentu iedarbība darbavietā ir saistīta ar vairākām veselības problēmām, tostarp infekcijas slimībām un alerģijām. Lai gan šī problēma skar daudz profesiju, par to kopumā trūkst informācijas.

Projekta konstatējumi ir īpaši piemēroti, ņemot vērā pašreizējo Covid-19 pandēmiju, jo tajos uzsvērts, cik svarīgi ir vairot informētību un kā prioritāti noteikt bioloģisko aģentu izraisītu ar darbu saistītu slimību profilaksi visos līmeņos.

Lasiet jaunumus, lai uzzinātu vairāk

Lejupielādējiet galīgo ziņojumu un kopsavilkumu

Uzziniet vairāk par bioloģisko aģentu izraisītām ar darbu saistītām slimībām

Skatiet PowerPoint prezentācijas par projektu un tā konstatējumiem: ekspertiem un personām, kas nav eksperti