Aprites ekonomika ilgtspējīgākai, drošākai un veselīgākai nodarbinātības nākotnei

Image
Circular economy illustration

© yokie - stock.adobe.com

Aprites ekonomika (AE) ir ļoti svarīga cīņā pret klimata pārmaiņām. Tomēr ilgtspējīgu nākotni nevar attīstīt bez darbinieku darba drošības un veselības aizsardzības nodrošināšanas. Labā ziņa ir tā, ka tās var būt savstarpēji izdevīgas!

Mūsu prognožu pētījums par šo tematu ir vērsts uz nākotni, lai izpētītu, kā pasaule noritēs 2040. gadā pēc pārejas uz aprites ekonomiku un kā tas ietekmēs darbinieku drošību un veselību.

Šajā otrajā posmā tika pielāgoti četri makroscenāriji, kas tika izstrādāti pirmajā posmā, un 16 mikroscenāriji tika veidoti tā, lai aptvertu dažādas darbinieku grupas, tostarp mazkvalificētus, augsti kvalificētus un migrējošus darbiniekus būvniecībā, transportā, ražošanā un citus.

Lai iegūtu pilnīgu pārskatu, varat iepazīties ar ziņojumu un kopsavilkumu.

Pieejami arī četri politikas kopsavilkumi, kuros aplūkoti dažādi aspekti: galvenie secinājumi, neaizsargātie darbinieki, darbinieki no visvairāk skartajām nozarēm un norādījumi galvenajām ieinteresētajām personām.

Lai iegūtu plašāku informāciju un publikācijas, skatiet tematisko sadaļu par aprites ekonomiku un tās ietekmi uz DA