Akcenti
18/06/2020

Izmaiņas piegādes ķēdēs. Darba aizsardzības problēmas un iespējas

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Pasaules tirdzniecības paplašināšanās pēdējās desmitgadēs ir veicinājusi starpvalstu piegādes attiecību pieaugumu. To bieži papildina tendence dalībvalstīs izmantot ārpakalpojumus piegādes ķēdēs.

Šajā diskusiju dokumentā aplūkotas darba drošības un veselības aizsardzības problēmas un iespējas, ko rada nesenās un turpmākās izmaiņas piegādes ķēdes attiecībās. Autori sniedz labas prakses piemērus un apspriež turpmāko rīcību.

Lasiet diskusiju dokumentu par piegādes ķēdēm un to pašreizējo un turpmāko ietekmi uz darba aizsardzību

Lasiet arī februārī notikušā EU-OSHA semināra secinājumus, lai pārskatītu vairākus diskusiju dokumentus par “darba nākotni”