Vēža risku faktori Eiropā — iepazīšanās ar EU-OSHA strādājošo arodekspozīcijas apsekojuma pirmajiem konstatējumiem

Image

Lai palīdzētu cīņā pret arodekspozīcijas izraisītu vēzi, EU-OSHA veica strādājošo arodekspozīcijas apsekojumu par vēža riska faktoriem (SAA) Eiropā. Tās mērķis ir labāk noteikt riska faktorus, kas var novest līdz slimībai, darbavietās, sniedzot aktuālus un vispusīgus datus, ko var izmantot profilaksei, izpratnes uzlabošanai un politikas veidošanai.

Tika aptaujāti vairāki tūkstoši strādājošo sešās ES dalībvalstīs (Vācijā, Īrijā, Spānijā, Francijā, Ungārijā un Somijā), lai aplēstu viņu iespējamo pakļaušanu 24 zināmu vēža riska faktoru ietekmei, kas iekļauj rūpnieciskas ķimikālijas, procesā gaitā radušās vielas un maisījumus, kā arī fiziskus riska faktorus.

Apsekojumā ir atklāts, ka visbiežāk sastopamie vēža riska faktori Eiropas darbavietās ir UV starojums un dīzeļdegvielas emisijas. Turklāt pirmie konstatējumi sniedz priekšstatu par vērtīgajiem datiem, ko var iegūt no SAA.  

Lasīt paziņojumu presei

Izpētiet pirmos secinājumus un metodoloģijas kopsavilkumu

Uzziniet vairāk mūsu jaunajā tīmekļa sadaļā, kas veltīta SAA