Vai digitālās uzraudzības sistēmas var no jauna definēt darbinieku drošību un veselību?

Image

© Ivan Samkov on Pexels

Darba drošības (OSH) digitālās uzraudzības sistēmu, piemēram, lietotņu, kameru un valkājamo ierīču, ieviešana var padarīt darbavietas drošākas. Neatkarīgi no tā, vai mērķis ir proaktīvs (profilakse) vai reaktīvs (novēršana), to panākumi bieži vien ir atkarīgi no tās informācijas precizitātes, ko viņi vāc un analizē. Tikpat svarīgi ir nodrošināt darba devējus un darbiniekus ar informāciju, kas viņiem nepieciešama, lai izvērtētu priekšrocības un trūkumus un veicinātu labu īstenošanu.

Divos jaunos ziņojumos ir aplūkotas iespējas un problēmas, ko rada viedas digitālās uzraudzības sistēmas OSH jomā. Vienā ziņojumā ir aplūkoti digitālo uzraudzības sistēmu veidi, mērķi un lietojumi. Otrajā ir sniegti paraugprakses piemēri, kā veiksmīgi integrēt jaunas uzraudzības sistēmas darbavietā.

Iepazīstieties ar ziņojumiem un kopsavilkumiem:

Viedas digitālās uzraudzības sistēmas darba drošībai: lietojumi un problēmas

Viedas digitālās uzraudzības sistēmas darba drošībai: darbvietas resursi projektēšanai, ieviešanai un izmantošanai

Uzziniet vairāk sadaļā Darba digitalizācija