Akcenti
21/11/2019

Bioloģiskie aģenti darbavietā — kādas ir to izraisītās veselības problēmas un kā tās sekmīgāk novērst?

© INSHT

Mūsu jaunais ziņojums sniedz pārskatu par zinātnisko literatūru par konkrētām arodslimībām, piemēram, infekcijas slimībām un alerģijām, ko izraisa bioloģiskie aģenti. Tajā iekļauti arī ekspertu aptaujas rezultāti un to sistēmu novērtējums, ko ES dalībvalstis izmanto šādu slimību un riska darījumu uzraudzībai. Ziņojumā sniegti ieteikumi labākai uzraudzības praksei, novēršanas stratēģijām un politikas virzieniem.

Šis darbs ir daļa no liela mēroga projekta, kura uzdevums ir apzināt arodslimības ES darbavietās un nodrošināt labāku profilaksi.

Lasiet literatūras pārskatu un kopsavilkumu par bioloģiskajiem aģentiem un arodslimībām