Darba pienākumu automatizācija darbā drošā veidā: jauns salīdzinošs gadījuma izpētes ziņojums

Image

© panuwat – stock.adobe.com

Mākslīgā intelekta (MI) un robotikas izmantošana, lai automatizētu bīstamus vai atkārtojošos uzdevumus darbavietā un tādējādi aizsargātu darbiniekus, kļūst arvien populārāka. Tomēr varētu būt arī problēmas saistībā ar darba aizsardzības aspektu ievērošanu vai jauni riski, kas būtu efektīvi jānovērš šajos agrīnajos posmos.

Lai izgaismotu šo sarežģīto tematu, EU-OSHA ir publicējusi salīdzinošu gadījumu izpētes ziņojumu par progresīvo robotizēto automatizāciju. Ziņojumā aplūkota uz MI balstītu sistēmu un inteliģento kolaboratīvo robotu (kobotu) ieviešana un ietekme uz uzdevumu automatizāciju darbā, īpašu uzmanību pievēršot darbinieku drošībai.

Turklāt saistīto politikas kopsavilkumu apkopojumā aplūkoti dažādi aspekti: Darba aizsardzības problēmas un iespējas, kas saistītas ar ieviešanu, Ieteikumi kognitīvo uzdevumu automatizācijai, Ieteikumi fizisko uzdevumu automatizācijai, Ieviešanas virzītājspēki, šķēršļi un ieteikumi, Uz mākslīgo intelektu balstītu sistēmu organizatoriskās pieņemšanas veicināšana.

Iepazīstieties ar secinājumiem no mūsu nesen notikušā semināra Progresīvā robotika un uz MI balstītas sistēmas darba pienākumu automatizācijai: Ietekme uz darba drošību.

Interesējaties par darba pienākumu automatizāciju? Sekojiet līdzi gaidāmajai kampaņai “Drošs un veselībai nekaitīgs darbs digitālajā laikmetā” - tā ir viena no prioritārajām jomām!

Skatiet visas publikācijas par progresīvo robotiku un darba pienākumu automatizāciju