Akcenti
14/06/2019

2018. gada ziņojums: sadarbības, apņemšanās un kampaņu rīkošanas gads

2018. gada ziņojumā tiek uzsvērti EU-OSHA mērķa sasniegšanas veidi, lai padarītu darbavietas Eiropā drošākas un veselībai nekaitīgākas. 

Kā būtiskus sasniegumus var atzīmēt 2018.–2019. gada kampaņu ar nosaukumu “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielās” un secinājumu publikācijas no svarīgiem darbiem, piemēram, projekta “Darba aizsardzība mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos” un prognožu projekta “Digitalizācijas radīts jauns un potenciāls risks”. Šo projektu secinājumi noderēs politikas veidošanas procesā un būs iedvesmas avots turpmākai veselīgo darbavietu kampaņai.

Uzziniet plašāku informāciju par mūsu pasākumiem mūsu 2018. gada ziņojumā un tā kopsavilkumā.