Mākslīgais intelekts strādājošo pārvaldībai: vai tiek ņemta vērā darbinieku drošība un veselība?

Image

© Peachayatanomsup- stock.adobe.com

Digitalizācija pārveido darbavietas, padarot strādājošo pārvaldības (AIWM) tehnoloģijas uz mākslīgā intelekta bāzes par prioritāru darba aizsardzības jomu.

Mūsu jaunākajā dokumentā ir pētīta saikne starp mākslīgo intelektu un mainīgo pārvaldības dinamiku darbā, izmantojot patentu datus, lai analizētu pārvaldības tehnoloģijas uz mākslīgā intelekta bāzes, to paredzētās funkcijas un integrāciju dažādās nozarēs, kā arī iespējamos jaunos strādājošo drošības un veselības riskus.

Šajā dokumentā, aizstāvot AIWM tehnoloģiju stratēģisku pārraudzību, ir norādīts, ka tikai neliela daļa šādu tehnoloģiju ir patentētas ar mērķi uzlabot strādājošo labbūtību, un uzsvērts, ka darba aizsardzības apsvērumiem ir jābūt šādu tehnoloģiju izstrādes un ieviešanas procesa neatņemamai sastāvdaļai.

Lasiet diskusiju dokumentu šeit.

Lai izpētītu mākslīgā intelekta lomas pilno spektru darbinieku pārvaldībā, iepazīstieties ar visām saistītajām publikācijām