Akcenti
25/01/2019

Piecas brīdināšanas un uzraudzības sistēmas jaunu ar darbu saistītu slimību identificēšanai — padziļināta izpēte

Katrā rakstā aprakstīta atšķirīga sistēma, tās galvenās īpašības, ziņošanas metodes, mehānismi, ar ko iespējams atklāt jaunas ar darbu saistītas slimības un riskus un nodrošināt brīdinājumus dažādos līmeņos, saistītās izmaksas un tas, kā apkopotos datus izmanto, lai strukturētu politiku un novēršanas stratēģijas. Intervijas ar ieinteresētām personām šo sistēmu jomā sniedz lielāku skaidrību par sistēmu ieviešanas virzītājspēkiem un šķēršļiem, kā arī to, kā katras sistēmas pieeju varētu izmantot citās valstīs.

Rakstu pamatā ir ziņojums “Brīdināšanas un uzraudzības pieejas ar darbu saistītu slimību identificēšanai ES”, kurā padziļināti analizē 12 dažādas pieejas, virzītājspēkus un šķēršļus, kā arī formulē ieteikumus šādu sistēmu īstenošanai. Šajā projektā parādīts, kā ar labām brīdināšanas un uzraudzības sistēmām var papildināt instrumentus, ko jau izmanto zināmu arodslimību uzraudzībai.

Lasīt piecus rakstus

Prezentācijas apkopo konstatējumus ekspertiem un plašai sabiedrībai

Uzzināt vairāk par brīdināšanas un uzraudzības sistēmām