You are here

Akcenti
06/07/2017

3D drukāšana un darbinieku uzraudzība: jauna rūpnieciskā revolūcija?

Tehnoloģijām ir aizvien lielāka nozīme darbavietā, un tās maina darba stilu. Darbiniekiem tās var sniegt priekšrocības, taču tās var arī radīt jaunus un nākotnes riskus darba drošībā un veselības aizsardzībā (DDVA)EU-OSHA ir publicējusi divus jaunus ekspertu pārskatus, kuros pētīta īpašu veidu tehnoloģiju lietošana darbavietā. Vienā pētījumā tiek apspriesta 3D drukāšana (aditīvā ražošana) un iespējamie jaunie riski attiecībā uz atbildību, izmantotajiem materiāliem, elastīgiem darba veidiem un darba vienveidību. Otrajā ekspertu pārskatā uzmanība ir vērsta uz darbinieku uzraudzību, izmantojot labjutības tehnoloģiju, kas jau daudzās darbavietās ir nesusi būtiskas pārmaiņas.

Lasiet par 3D drukāšanu darbavietā

Uzziniet vairāk par darbinieku uzraudzību