Akcenti
20/12/2019

Valstu 25 politikas iniciatīvas ar darbu saistītu balsta un kustību aparāta slimību novēršanai

Laura Artal via pixabay.com

Kādus pasākumus valstis Eiropā un ārpus tās veic, lai novērstu ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības? Jaunajos 25 gadījumu pētījumos ir aplūkotas dažādas valstu politikas iniciatīvas, kuru mērķis ir balsta un kustību aparāta slimību profilakse un pārvaldība. Tajos aprakstīts ar katru iniciatīvu sasniegtais, panākumu faktori un problēmas, kā arī potenciāls nodot sasniegto citām nozarēm vai valstīm.

Ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības ir ļoti izplatītas un kaitē darbinieku labklājībai, uzņēmējdarbības ražīgumam un ekonomikai. Šie īsie un informatīvie gadījumu pētījumi sniedz pārskatu par dažādām profilakses pieejām, uzsverot tādas sadarbības svarīgumu, kurā iesaistītas visas ieinteresētās personas.

Lejupielādējiet valstu gadījumu pētījumus par balsta un kustību aparāta slimībām

Uzziniet vairāk par balsta un kustību aparāta slimībām, kas saistītas ar darbu, mūsu specializētajā tīmekļa sadaļā

Lasiet mūsu jaunāko publikāciju: “Ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības — izplatība, izmaksas un demogrāfija ES”