Ieinteresēto personu 2024. gada aptauja liecina par lielu apmierinātību ar EU-OSHA sasniegto darba aizsardzības uzlabošanā.

Image

© Rudzhan- stock.adobe.com

Kopumā ieinteresētās personas ir paudušas ievērojamu apmierinātību ar EU-OSHA darbu, un 87 % ziņoja, ka ir apmierināti vai ļoti apmierināti. Viņu atzinība attiecas arī uz EU-OSHA ieguldījumu darba aizsardzības (DA) jomā: lielāka informētība par DA riskiem, lielāka informētība par DA risku risinājumiem un uzlabota DA darbavietā, un 85 % līdz 91 % respondentu sniedza pozitīvu atbildi.

Turklāt viņi atzīst EU-OSHA darba nozīmīgumu un pievienoto vērtību (83 %) un tās ieguldījumu spēcīgas pierādījumu bāzes izveidē, nodrošinot primāros datus (88 %) un kvalitatīvos pētījumus (88 %).

Turklāt ieinteresētās personas atzīst EU-OSHA lomu nelaimes gadījumu un arodslimību novēršanā (85 %), sociālā dialoga, sadarbības un apmaiņas veicināšanā (79 %), kā arī palīdzības sniegšanā turpmāko DA problēmu noteikšanā un sagatavotības veicināšanā (90 %).

Iepazīstieties ar visiem 2024. gada ieinteresēto personu aptaujas rezultātiem