Veselīgu darba vietu labas prakses balvu konkurss

14. Veselīgu darba vietu labas prakses balvu konkurss darba drošības jomā ir 2018.–2019. gada kampaņas Veselīgās darba vietās turi grožos bīstamās vielas sastāvdaļa, un šajā konkursā tiek atzinīgi novērtētas tās organizācijas, kuras aktīvi pārvalda riskus, ko darba vietā izraisa bīstamās vielas.

EU-OSHA sadarbībā ar ES dalībvalstīm organizē veselīgu darba vietu labas prakses balvu konkursu, lai atzinīgi novērtētu izcilu un inovatīvu ieguldījumu drošu un veselīgu darba vietu izveidē. Šis balvu konkurss arī ir platforma labas prakses apmaiņai un veicināšanai visā Eiropā.

Jo īpaši 2018. un 2019. gada konkursā pieteiktajiem piemēriem būtu jāapliecina holistiska pieeja darba aizsardzības jautājumu pārvaldībai un tādi reāli uzlabojumi bīstamu vielu izmantošanā un apritē, kas nodrošina drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus. Neatkarīga trīspusēja žūrija arī meklē pasākumus, kas ir vienlaikus gan ilgtspējīgi, gan ieviešami citviet.

Skatiet gada kampaņas apbalvotos un atzinīgi novērtētos piemērus.