2016. –2017. gada kampaņa Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā

2016–17 Campaign: Healthy Workplaces for All Ages

Droši un veselībai nekaitīgi darba apstākļi visa darba mūža garumā sniedz labumu darbiniekiem, uzņēmumiem un sabiedrībai kopumā. Šis ir galvenais 2016. –2017. gada Veselīgu darbavietu kampaņas vēstījums.

2016. – 2017. gada Veselīgu darbavietu kampaņai ir četri pamatmērķi:

 1. sekmēt ilgtspējīgu darbu un darbinieku veselīgu novecošanos jau no darba mūža paša sākuma;
 2. novērst veselības problēmas darba mūža garumā;
 3. nodrošināt darba devējiem un strādājošajiem padomus darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldībai, ņemot vērā darbaspēka novecošanas aspektu;
 4. un veicināt informācijas un labas prakses apmaiņu.

Loģisks pamatojums

Kāpēc šī kampaņa ir svarīga?

Eiropas darbaspēks novecojas. Pensionēšanās vecums tiek palielināts un darba mūžs, domājams, kļūs garāks.

Darbs sniedz labumu fiziskai un garīgai veselībai, un darba drošības un veselības aizsardzības laba pārvaldība palielina ražīgumu un efektivitāti. Demogrāfisko izmaiņu dēļ var rasties problēmas, bet ilgtspējīga darba mūža nodrošināšana palīdz pārvarēt šos izaicinājumus.

Kampaņas pasākumi

 • Kampaņas sākums, 2016. gada aprīlis
 • Eiropas Nedēļas drošībai un veselībai darbā, 2016. un 2017. gada oktobris
 • Veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkursa prezentācija, 2017. gada aprīlis
 • Augstākā līmeņa sanāksme par veselīgām darbavietām, 2017. gada novembris

Kampaņā var būt ietverti arī daudzi mazāki pasākumi. Sazinieties ar mums, lai iegūtu informāciju par darbsemināriem, semināriem un tīklošanas iespējām.

Kas var piedalīties? Kā var iesaistīties?

Kampaņā var piedalīties gan atsevišķas personas, gan visu lielumu organizācijas, kuras darbojas jebkurā nozarē, tai skaitā mazie un vidējie uzņēmumi. Citu starpā tie var būt:

 • vadītāji, vidējā posma vadītāji un darbinieki;
 • arodbiedrības un par darba aizsardzību atbildīgie darbinieku pārstāvji;
 • darba aizsardzības un personāla speciālisti;
 • profesionālās apvienības;
 • apmācības un izglītības pakalpojumu sniedzēji.

Jūs aicina:

 • iesniegt kampaņas materiālus;
 • organizēt aktivitātes un pasākumus;
 • izmantot vecuma pārvaldības rīkus;
 • piedalīties veselīgu darbavietu labas prakses balvu konkursā;
 • piedalīties 2016. un 2017. gada Eiropas darba aizsardzības nedēļās;
 • kļūt par oficiālu vai valsts mēroga kampaņas partneri;
 • sekot līdzi kampaņai sociālajā tīklā Facebook, Twitter, LinkedIn un citos sociālajos medijos.

Praktiska palīdzība

Kopš oficiālā izlaiduma 2016. gada aprīlī daudzi resursi ir pieejami kampaņai atvēlētajā tīmekļa vietnē www.healthy-workplaces.eu, piemēram:

 • ziņojumi un situācijas analīzes par DDVA pārvaldību novecojoša darbaspēka novecošanas kontekstā;
 • praktisks e-ceļvedis par darba aizsardzības pārvaldību darbaspēka novecošanas kontekstā;
 • PowerPoint prezentācijas, reklāmlapiņas, plakāti un citi kampaņas materiāli;
 • informācija par Veselīgu darbavietu labas prakses balvu konkursu;
 • infografiki;
 • un multiplikācijas filmas.