"Drošāks un veselīgāks darbs jebkurā vecumā" datu vizualizācijas rīks

Image

Šajā datu vizualizācijas rīkā tiek izcelti galvenie konstatējumi EU-OSHA veiktajam projektam, kuru pasūtīja Eiropas Parlaments un kura mērķis bija izprast darba drošību un veselības aizsardzību (DDVA) ES darbaspēka novecošanas kontekstā.

Tajā ir sniegta pieejama vizuālā datu prezentācija par demogrāfiju, nodarbinātību, darba apstākļiem un veselību darbaspēka novecošanas kontekstā, kā arī par DDVA un ar to saistīto politiku problēmu risināšanai.

Rīks ir interaktīvs un lietotāji var:

  • uzzināt vairāk par problēmām, ar ko saskaras novecojošs Eiropas darbaspēks;
  • aplūkot esošās politikas, stratēģijas un programmas, ko piemēro dažādās ES Dalībvalstīs;
  • iepazīties ar demogrāfisko un sociālekonomisko daudzveidību, atšķirībām veselības aprūpes un sociālajās sistēmās starp četrām Eiropas "valstu grupām", ka arī ar to nozīmību politikas izstrādē;
  • izmantot "valsts profilus", lai salīdzinātu ar vecumu saistītu DDVA un rehabilitācijas stratēģijas attiecīgajā valstī ar ES kopumā, kā arī ar citām Eiropas valstīm.

Tiek nodrošināts bieži izmantoto terminu glosārijs, un lietotāji var dalīties ar šo rīku, piemēram, sociālajā tīklā Twitter un Facebook.

PIEKĻUVE RĪKAM