Darba aizsardzības ekonomika — DA potenciāls sabiedrībai

Image

Šajā datu vizualizācijas rīkā ir apkopoti galvenie rezultāti projektam, ko veica Starptautiskā Darba organizācija (SDO), Somijas Sociālo lietu un veselības ministrija (MSAH), Somijas Arodveselības institūts (FIOH), DA institūts Singapūrā, Starptautiskā Arodveselības komisija (ICOH) un EU-OSHA, lai izstrādātu atjauninātas darba traumu un arodslimību globālās aplēses. Statistikas pamatā ir starptautiskā līmenī pieejamie dati, atsaucoties galvenokārt uz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un SDO datu avotiem.

Aprēķinos kā veselības kritērijs darba traumām un arodslimībām ir izmantoti invaliditātes koriģētie mūža gadi (DALY). Šīs aplēses 2017. gada septembrī kopā ar SDO tiks prezentētas XXI Pasaules Darba drošības un veselības aizsardzības kongresā Singapūrā.

A rīku tiek nodrošināts piekļūstams datu vizuāls attēlojums par darba traumu un arodslimību izmaksām sabiedrībai, aptverot visus pasaules reģionus un piedāvājot konkrētākus datus ES dalībvalstu līmenī. Izmaksas sabiedrībai ir parādītas naudas izteiksmē un procentuāli no iekšzemes kopprodukta (IKP). Turklāt ES līmenī ir dots DALY sadalījums starp galvenajiem darba negadījumu cēloņiem (vēzi, asinsrites slimībām, balsta un kustību aparāta slimībām un traumām).

Ir dots arī bieži lietoto terminu glosārijs un pētījumu metodoloģijas detalizēts apraksts.

Piekļūstiet vizualizācijas rīkam