31/03/2017

Daudzvalodu tīmekļa vietņu pārvaldība — labas prakses paraugs

2017. gada 30. martā trīs aģentūras — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA), Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO ) un Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT ) — saņēma Eiropas Ombuda balvu par labu pārvaldību kategorijā "Izcilība uz pilsoņiem/klientiem vērstu pakalpojumu sniegšanā"  par kopīgi izstrādātu inovatīvu projektu, kura mērķis ir veicināt daudzvalodu tīmekļa vietņu tulkojumu pārvaldību.

Daudzvalodība ir Eiropas Savienības pamatprincips, un tā nodrošina visu valodu vienlīdzību, kā arī cieņu pret valodu un kultūru daudzveidību. Tulkojumi vieno valstis un Eiropas aģentūras, un ES pilsoņus, kurām tās kalpo.

Tomēr daudzvalodu tīmekļa vietnes pārvaldība 25 valodās nav vienkārša, un tās uzturēšana un izmaksas ir patiesi nopietna problēma. Lai to risinātu, trīs ES aģentūru tīmekļa, komunikācijas un valodu tehnoloģiju komandas sadarbojās inovatīvā projektā, kas ievērojami atvieglo daudzvalodu tīmekļa vietņu pārvaldību.

Šā projekta rezultātā radītais tulkojumu pārvaldības rīks ir pilnībā integrēts CdT operacionālajās sistēmās un rīkos, un tas nodrošina racionalizētu un kontrolētu tulkošanas procesu no satura atlases līdz rediģēšanai un tulkojuma apstiprināšanai. Aģentūras var labāk kontrolēt tulkojumu statusu un izmaksas, un ir pierādījies, ka pat mazas aģentūras var sekmīgi pārvaldīt daudzvalodu tīmekļa vietnes, tādējādi veicinot komunikāciju visā ES.

Šī programmatūra ir publicēta kā atklātā pirmkoda programmatūra Drupal, tāpēc tā ir pieejama jebkurai personai vai uzņēmumam, kas vēlas pārvaldīt daudzvalodu tīmekļa vietni, veicot dažus pielāgojumus.

Daudzvalodībai Eiropas Savienībā ir būtiska nozīme, un tā ir viens no EU-OSHA — atzītas līderes drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu veicināšanā Eiropā — galvenajiem virzītājspēkiem.