EU-OSHA in the media

Srečanje glavnih inšpektorjev za delo v Sloveniji

12 hours 46 minutes ago
Srečanje glavnih inšpektorjev za delo se redno odvija v državi članici EU, ki v posameznem polletju predseduje Svetu EU, tako je bila ...

EU OSHA. Udeleženci so v okviru delavnic razpravljali tudi o psihosocialnih tveganjih inšpektorjev v obdobju prisotnosti bolezni COVID-19, o
Checked
3 months 3 weeks ago
Subscribe to EU-OSHA in the media feed