You are here

EU-OSHA darbību novērtējuma ziņojumi

EU-OSHA īsteno novērtējuma programmas, lai novērtētu, vai Aģentūras darbības ir lietotājiem būtiskas un ilgtspējīgas un vai ir sasniegti mērķi.

Reizi piecos gados ārējs līgumslēdzējs veic Aģentūras un tās darba rezultātu vispārēju novērtējumu. Tas dokumentē Aģentūras sasniegtos rezultātus.

Turpmāk sniegtas saites uz Aģentūras galvenajiem novērtējuma ziņojumiem (visi pieejami tikai angļu valodā).