EU-OSHA novērtējuma ziņojumi

Lai uzlabotu lēmumu pieņemšanu, EU-OSHA veic gan ex ante, gan ex post novērtējumus saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu. Novērtējumi ir ieviesti nolūkā izvērtēt, vai aģentūras darbs ir svarīgs lietotājiem un ilgtspējīgs un vai ir izpildīti mērķi.

Novērtējumus veic, pamatojoties uz daudzgadu novērtēšanas programmu, kas ir saskaņota ar daudzgadu plānošanas ciklu.

Aģentūras un tās darbības rezultātu vispārēju novērtējumu reizi piecos gados veic ārējs līgumdarba izpildītājs. Tādējādi tiek dokumentēti aģentūras darbības rezultāti.

Turpmāk ir norādītas saites uz aģentūras vispārējā novērtējuma ziņojumiem un informāciju par rezultātiem.

EU-OSHA vispārējie novērtējumi

Share this on: