2016. gads — Eiropas gads pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai

Vardarbība pret sievietēm ir ļoti nopietna problēma Eiropas Savienībā (ES) — viena no trīs sievietēm ir cietusi no seksuālās un/vai fiziskās vardarbības. Ar dzimumu saistīta vardarbība ir sieviešu pamattiesību pārkāpums attiecībā uz cieņu, līdztiesību un piekļuvi taisnīgumam, un tas ir viens no visizplatītākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Tam nav ģeogrāfisku, finansiālu, kultūras vai sociālu barjeru. Tādējādi 2016. gada, t. i., Eiropas gada pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai, mērķis ir novērst šo galveno šķērsli dzimumu līdztiesībai ES.

Vardarbība pret sievietēm ietver visus pret sievietēm vērstos vardarbības aktus, kuru rezultātā sievietēm nodara (vai varētu nodarīt) fizisku, seksuālu, psiholoģisku vai ekonomisku kaitējumu vai ciešanas. Tas ietver šādu aktu draudus, piespiešanu vai patvaļīgu sabiedriskās vai privātās dzīves brīvības atņemšanu. Turklāt konkrēti vardarbības noziegumi sievietes ietekmē nesamērīgi spēcīgi, piemēram, seksuālā vardarbība, seksuālā uzmākšanās, izvarošana, izsekošana un vardarbība ģimenē.

Šādu Eiropas gadu mērķis ir mudināt uz atklātu dialogu un diskusijām gan ES valstīs, gan starp tām. Eiropas gads pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai pastiprinās un spēcinās ES informētības vairošanas kampaņas par ar dzimumu saistītu vardarbību, iedrošinot atklātāk ziņot par šo problēmu. Tā ietvaros tiks vērsta uzmanība uz praktisku pasākumu izstrādi vardarbības pret sievietēm apkarošanai, kā arī noteikti jauni ilgtermiņa politikas mērķi.

Uzziniet vairāk par Eiropas gadu pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai.

OSHwiki ieejas punkts jautājumā par seksuālo uzmākšanos un viktimizāciju: kas notiek darbavietā

Infografika par seksuālo uzmākšanos darbā

Sievietes un darba drošība un veselības aizsardzība

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts