Drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas Eiropā: EU-OSHA atklāj jaunākās tendences 2023. gada ES darba drošības un veselības aizsardzības samitā

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 15/05/2023 - 09:30

Drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas Eiropā: EU-OSHA atklāj jaunākās tendences 2023. gada ES darba drošības un veselības aizsardzības samitā

Šodien 2023. gada Darba drošības un veselības aizsardzības (EU-OSHA) samitā Stokholmā Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) prezentē savu galveno ziņojumu Darba aizsardzība Eiropā: stāvoklis un tendences 2023. gadā. Tajā sniegts visaptverošs pārskats par situāciju un kontekstuālo attīstību darba aizsardzības jomā Eiropas Savienībā pēdējo gadu laikā, kā arī ieskats jaunajās tendencēs.

EU-OSHA ziņojums “Darba aizsardzība Eiropā: stāvoklis un tendences 2023. gadā” sniedz būtisku analīzi gan par to, kādās jomās situācija ir uzlabojusies darba vietās visā ES, gan arī par to, kur mums vēl ir daudz darāmā. - Nikolass Šmits (Nicolas Schmit)

Piemēram, 1998.–2019. gada periodā ES nelaimes gadījumi darbā bez letālām sekām samazinājās par 58 %, bet nelaimes gadījumi ar letālu iznākumu — par 57 %. Šo samazināšanos sekmēja uzlaboti profilakses pasākumi, kā arī ekonomikas attīstība un darbaspēka pārmaiņas. Tomēr lielākoties šī samazināšanās bija vērojama pirms 2010. gada, un pēdējo gadu laikā šie rādītāji nav mainījušies,” ziņo EU-OSHA pagaidu izpilddirektors Viljams Kokbērns (William Cockburn). Ziņojumā sniegts arī pārskats par iespējamiem uzlabojumiem, stagnējošām un neskaidrām norisēm, kā arī tādām problemātiskām jomām kā nestandarta darba veidi, nepilnīga atbilstība darba aizsardzības regulējumam vai fiziskās aktivitātes trūkums un nākotnes izaicinājumi.

Eiropas nodarbinātības un sociālo tiesību komisārs Nikolass Šmits (Nicolas Schmit) ar prieku pieņēma ziņojumu: “Veselība un drošība darbā ir jebkuras organizācijas darbības būtiska sastāvdaļa. Covid krīzes, zaļās, digitālās un demogrāfiskās pārejas, kā arī zinātnes un tehnoloģiju progresa izraisītās pārmaiņas darbavietās lika Komisijai 2021. gada jūnijā pieņemt jaunu ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā 2021.–2027. gadam. EU-OSHA ziņojums “Darba aizsardzība Eiropā: stāvoklis un tendences 2023. gadā” sniedz būtisku analīzi gan par to, kādās jomās situācija ir uzlabojusies darba vietās visā ES, gan arī par to, kur mums vēl ir daudz darāmā.

EU-OSHA cer, ka šai publikācijai būs būtiska ietekme uz strādājošo drošības un veselības aizsardzības jomas turpmāko politiku un pieejām Eiropā. Datus var viegli skatīt un analizēt pēc valstīm, izmantojot DA barometra datu vizualizācijas rīku.

Arodveselības un darba drošības samits notiks 2023. gada 15.–16. maijā Stokholmā, Zviedrijā. Šajā pasākumā, kuru kopīgi rīko Eiropas Komisija un ES prezidentvalsts Zviedrija, piedalīsies Eiropas Savienības iestādes, dalībvalstis, sociālie partneri un citas ieinteresētās personas. EU-OSHA aktīvi iesaistās diskusijās ar dalībniekiem par pirmajām mācībām, kas gūtas no ES stratēģiskā satvara, tostarp par progresu, kas ir panākts “nulles vīzijas” pieejā attiecībā uz letāliem gadījumiem, kas ir saistīti ar darbu. Citi temati ir garīgā veselība darba dzīvē, sociālo partneru loma, karstuma viļņu un klimata pārmaiņu ietekme darba drošības un veselības aizsardzības jomā, kā arī valstu darba drošības un veselības aizsardzības stratēģiju novērtēšana.

“Klimata pārmaiņu un karstuma viļņu ietekmes uz darba drošību un veselības aizsardzību” kontekstā EU-OSHA iepazīstina ar rokasgrāmatu par darba drošību un veselības aizsardzību un karstuma spriedzi, kurā ir sniegtas praktiskas norādes par to, kā pārvaldīt ar darbu karstumā saistītos riskus, un informācija par to, kā rīkoties, ja darba ņēmējam sākas ar karstumu saistīta slimība vai veselības problēmas.

 

Saites:

 

Nelaimes gadījumu darbā bez letālām sekām kopskaita un biežuma rādītāju (nelaimes gadījumu skaits uz 100 000 strādājošajiem) attīstība, 1998. un 2019. gads — Eurostat

Dati par 1998. gadu: statistika fokusā, Theme 3-16/2001: Eurostat: Nelaimes gadījumi darbā ES 1998.–1999. gadā. Dati par 2019. gadu. Eurostat: Nelaimes gadījumi darbā pēc dzimuma un smaguma (NACE 2. red., darbība kopumā); nelaimes gadījumi darbā bez letālām sekām pēc NACE 2. red., darbība un dzimums

Notes to editor:

Par EU-OSHA

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) palīdz Eiropā veidot drošāku, veselībai nekaitīgāku un ražīgāku darba vidi. Aģentūra veic pētījumus, izstrādā un izplata uzticamu, līdzsvarotu un objektīvu informāciju par darba drošību un veselības aizsardzību, kā arī organizē informatīvas Eiropas līmeņa kampaņas. Šajā aģentūrā, ko Eiropas Savienība izveidoja 1994. gadā un kas atrodas Spānijas pilsētā Bilbao, ir apvienojušies Eiropas Komisijas, dalībvalstu valdību, darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvji, kā arī vadošie eksperti no visām ES dalībvalstīm un trešām valstīm.

Tagad varat mūs atrast vietnēs Facebook, X (Twitter), LinkedIn, YouTube vai abonēt mūsu ikmēneša informatīvo biļetenu OSHmail. Jūs varat reģistrēties arī regulārai ziņu un informācijas saņemšanai no EU-OSHA, izmantojot RSS barotnes.

https://osha.europa.eu/lv