Paziņojumi presei
TŪLĪTĒJAI IZPLATĪŠANAI - 05/06/2019 - 12:00

Veltījums EU-OSHA un tās partneru sadarbības tīkla 25 darba gadiem

EU-OSHA 5. jūnijā Bilbao rīko jubilejas pasākumu, lai atzīmētu 25 gadu ilgo kopdarbu drošas un veselīgas Eiropas vārdā. Šis pasākums ir iespēja pateikties visiem, kas 25 gadu laikā ir strādājuši aģentūrā, kā arī izcelt tās daudzos vērā ņemamos sasniegumus.

EU-OSHA — pazīstama arī kā “Bilbao aģentūra” — atzinīgi vērtē savu partneru kā arī esošo un bijušo darbinieku klātbūtni pasākumā, kas notika pilsētā, kuru aģentūra ar lepnumu sauc par savām mājām. EU-OSHA apliecina cieņu visiem līdzstrādniekiem par viņu nesavtīgo darbu 25 gadu laikā, to uzsverot runās un paneļdiskusijās.

Eiropas nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianne Thyssen apsveic un uzsver šīs sadarbības nozīmību EU-OSHA: “Pirms 25 gadiem izveidojām EU-OSHA, lai pārliecinātos, ka visi un svarīgākie darba ņēmēji un darba devēji ir informēti par tiesību aktiem un to labas prakses īstenošanu veselības aizsardzības un darba drošības jomā.

Divās paneļdiskusijās dalībniekiem bija sniegta iespēja atskatīties uz panākumiem, kas Eiropā gūti darba drošības un arodveselības (DDVA) jomā pēdējo 25 gadu laikā, kā arī vērst skatu nākotnē. Temati ietver Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) dibināšanas uzdevumu proaktīvi izmantot digitālo tehnoloģiju, risināt problēmas un meklēt iespējas, ko rosina ES paplašināšanās un Eiropas sociālo tiesību pīlāra revolucionārā būtība. Dalībnieki arī atskatās uz EU-OSHA veiksmīgi īstenotajiem galvenajiem projektiem, piemēram, kampaņu Veselīgas darba vietas, tiešsaistes interaktīvo riska novērtējuma rīku (OiRA) un Eiropas uzņēmumu apsekojumu par jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER), īpaši to svarīgo nozīmi mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu atbalstīšanā.

EU-OSHA izpilddirektore Christa Sedlatschek atzīmē, ka “viens no EU-OSHA nozīmīgākajiem sasniegumiem ir tās ļoti labā sasaiste ar uzņēmumiem visā Eiropā. Tādi vadošie projekti, kā ESENER palīdz to stiprināt, saprotot uzņēmumu un to darbinieku vajadzības.

To, cik svarīgi ir turpināt izskatīt un risināt pašreizējās un turpmākās DDVA problēmas, uzsver bijušais EU-OSHA direktors Jukka Takala, atsaucoties uz vienu no aģentūras galvenajiem vēstījumiem: “Laba darba drošība un arodveselība ir ekonomisku panākumu pamatā. Mums šis vēstījums ir jānodod politiķiem, jāmaina attieksme un jāmaina domāšana ilgtermiņā.”

Visi piekrīt, ka Aģentūras panākumu atslēga ir partnerība Eiropas līmenī un trīspusējā sadarbība. Kā piebilst bijušais EU-OSHA direktors Hans-Horst Konkolewsky: “Aģentūra ir pierādījusi, ka koncepcija, kas ir tās pamatā, proti, būt par trīspusēju aģentūru ar valsts kontaktpunktu tīklu un partneriem dalībvalstīs un partnervalstīs, ir efektīva. Šī koncepcija palīdzēja veidot vienotu izpratni par to, kā mēs vēlamies aizsargāt darba ņēmējus.”

Straumēšana ir pieejama trešdien, 5. jūnijā plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika

Skatīt komisāres Thyssen video vēstījumu

Sekojiet līdzi mūsu 25. gadadienas svinībām, izmantojot šim nolūkam paredzēto tīmekļa sadaļu

Piezīmes redaktoram: 
1.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) palīdz Eiropā veidot drošāku, veselībai nekaitīgāku un ražīgāku darba vidi. Aģentūra veic pētījumus, izstrādā un izplata uzticamu, līdzsvarotu un objektīvu informāciju par darba drošību un veselības aizsardzību, kā arī organizē informatīvas Eiropas līmeņa kampaņas. Šajā aģentūrā, ko Eiropas Savienība izveidoja 1994. gadā un kas atrodas Spānijas pilsētā Bilbao, ir apvienojušies Eiropas Komisijas, dalībvalstu valdību, darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvji, kā arī vadošie eksperti no visām ES dalībvalstīm un trešām valstīm.

Tagad varat mūs atrast vietnēs Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube vai abonēt mūsu ikmēneša informatīvo biļetenu OSHmail. Jūs varat reģistrēties arī regulārai ziņu un informācijas saņemšanai no EU-OSHA, izmantojot RSS barotnes.

http://osha.europa.eu

2.

EU-OSHA 2019. gadā svin savu 25. gadadienu — kopīgs 25 gadu darbs, lai izveidotu drošu un veselīgu Eiropu. Aģentūra šo notikumu atzīmē, atskatoties uz galvenajiem pagrieziena punktiem un sasniegumiem darba drošības un veselības aizsrdzības (DDVA) jomā un lūkojoties uz nākotnes DDVA uzdevumiem. Lai atzīmētu apņemšanos uzlabot drošību un veselības aizsardzību darba vietās visā Eiropā, cauru gadu notiek dažādi pasākumi un tiek izplatīta informācija. Apmeklējiet mūsu 25. gadadienas tīmekļa lapu, lai uzzinātu vairāk par 2019. gada svinību notikumiem un pasākumiem. Sekojiet tēmturim #EUOSHA25!