You are here

Paziņojumi presei
TŪLĪTĒJAI IZPLATĪŠANAI - 21/06/2016 - 01:45

Eiropas valstīs kampaņā „Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā” ir iesaistījušies vairāk nekā 100 partneri.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) ir apstiprinājusi, ka pirmie oficiālie kampaņas un plašsaziņas līdzekļu partneri pievienosies tās 2016.–2017. gada Eiropas mēroga kampaņai „Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā”. Kampaņas oficiālo partneru tīklā ietilpst Eiropas un starptautiski uzņēmumi un organizācijas no dažādām nozarēm, tostarp darba devēju un darba ņēmēju apvienības, tehnoloģiju platformas, nevalstiskas organizācijas un starptautiskas korporācijas. Arī kampaņas plašsaziņas līdzekļu partneri ir pievienojušies, lai palīdzētu veidot izpratni ar savām publikācijām presē un internetā.

27 % darba ņēmēju ES uzskata, ka viņi nespēs veikt to pašu darbu līdz 60 gadu vecumam. Mūsu pienākums ir uzlabot visu paaudžu darba ņēmēju darba mūžu, veicinot tā ilgtspējību un veselīgu novecošanu.

Ņemot vērā Eiropas novecojošo darbaspēku, kampaņas „Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā” mērķis ir panākt, lai darba mūžs būtu ilgtspējīgs. Galvenā uzmanība jāpievērš profilaksei visa darba mūža garumā un riska novērtējumam, kas palīdz novērst nelaimes gadījumus darba vietā un arodslimības, vienlaikus nodrošinot arī darbaspēka rehabilitāciju, atgriešanos darbā pēc slimības un mūžizglītību.

 

EU-OSHA direktore Dr. Krista Sedlāčeka (Christa Sedlatschek) atzīmēja, cik svarīgi ir kampaņas partneri: „27 % darba ņēmēju ES uzskata, ka viņi nespēs veikt to pašu darbu līdz 60 gadu vecumam. Mūsu pienākums ir uzlabot visu paaudžu darba ņēmēju darba mūžu, veicinot tā ilgtspējību un darbinieku veselīgu novecošanu. Un visa pamatā būs riska novēršana. Pievienojoties 2016.–2017. gada kampaņai, organizācijas var rādīt piemēru, pirmās ieviešot praktiskus risinājumus vecuma pārvaldības jomā darba vietā. Partneri dod būtisku ieguldījumu, palīdzot kampaņas vēstījumam sasniegt pēc iespējas plašāku auditoriju.”

 

Starp oficiālajiem partneriem, kuri pirmie pievienojās kampaņai, galvenokārt ir organizācijas, kas ir no jauna apstiprinājušas savu apņemšanos pēc veiksmīgas dalības 2014.–2015. gada kampaņā „Veselīgas darba vietas uzvar stresu”. Viņi izmanto daudzās partnerības priekšrocības, tostarp gūst lielāku atpazīstamību, izmanto kampaņas rīkus un materiālus, piedalās sadarbības tīklā un apmainās ar zināšanām.

 

Runājot par to, ko viņš sagaida oficiāla kampaņas partnera statusā, EAK (Eiropas Arodbiedrību konfederācijas) ģenerālsekretārs Luka VISENTĪNI (Luca VISENTINI) sacīja: „EAK sagaida, ka kampaņa palielinās izpratni par nepieciešamību iesaistīt darba ņēmējus un darba drošības komitejas, lai uzlabotu profilaksi visa vecuma darba ņēmējiem un visās darba vietās, un par vajadzību rīkoties likumdošanas līmenī, lai uzlabotu darba apstākļus Eiropā”.

 

Runājot par savas organizācijas dalību kampaņā, Eiropas biznesa konfederācijas BUSINESSEUROPE ģenerāldirektors Markuss J. BEIRERS (Markus J. BEYRER) sacīja: „Mums ir jādomā, kā paildzināt darba ņēmēju darba mūžu, vienlaikus saglabājot labu veselību un produktivitāti visā tā garumā. Tajā pašā laikā mums nevajadzētu izmantot vispārinājumus un stereotipus, runājot par cilvēku vecumu. Mēs ceram, ka kampaņa palīdzēs darba devējiem šajā jomā, sniedzot viņiem noderīgu informāciju un atbilstošus rīkus.”

 

Oficiālie kampaņas partneri arī var piedalīties daudzos pasākumos un aktivitātēs, tostarp sacensties „Veselīgu darbavietu labas prakses balvu konkursā” īpašā kampaņas partneru kategorijā. Visas kampaņas laikā partneri arī paši regulāri organizēs labas prakses apmaiņas pasākumus. To laikā organizācijas varēs apspriest veiksmīgus DDVA pārvaldības prakses piemērus darbaspēka novecošanas jomā un apmainieties ar pieredzi.

 

Paredzams, ka 2016. gada rudenī kampaņai pievienosies jauni partneri. EU-OSHA mudina interesentus pieteikties tiešsaistē līdz 2016. gada septembrim.

 

Starp plašsaziņas līdzekļu partneriem, kuri jau ir pievienojušies kampaņai, ir žurnālisti un redaktori, kuri raksta par DDVA dažādās Eiropas valstīs un kuri ar savu tīklu un publikāciju starpniecību, tiešsaistē un sociālajos medijos palīdz popularizēt kampaņu un tās vēstījumus. Viņi arī organizē pasākumus, tostarp iekļauj kampaņas materiālus apmācību kursos, popularizē Eiropas labas prakses balvas konkursu un izvirza kandidātus nominācijām.

 

Saites

 

Oficiālie 2016.–2017. gada kampaņas partneri

 1. Acciona Energia
 2. aeris GmbH
 3. AGE Platform Europe
 4. AIRBUS GROUP
 5. ArcelorMittal Distribution Solutions SA
 6. B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH
 7. Baxter
 8. BUSINESSEUROPE
 9. Campofrio Food Group
 10. International Confederation of Inspection and Certification Organisations (CEOC International)
 11. Comité Européen des Fabricants de Sucre (CEFS)
 12. Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community (COTANCE)
 13. Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-based Industries (CEEMET )
 14. DEKRA Insight
 15. DuPont Sustainable Solutions
 16. Electrocomponents plc
 17. Employee Assistance European Forum (EAEF)
 18. EuroCommerce
 19. EuroHealthNet
 20. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP)
 21. European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)
 22. European Association of Paritarian Institutions (AEIP)
 23. European Confederation of Independent Trade Unions (CESI)
 24. European Construction Industry Federation (FIEC)
 25. European Federation for Company Sport (EFCS)
 26. European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF)
 27. European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)
 28. European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS)
 29. European Federation of Public Service Unions (EPSU)
 30. European Hospital and Healthcare Employers' Association (HOSPEEM)
 31. European Industrial Gases Association (EIGA)
 32. European League Against Rheumatism (EULAR)
 33. European Network of Safety and Health Professional Organisations (ENSHPO)
 34. European Operating Room Nurses Association (EORNA)
 35. European Public Law Organization (EPLO)
 36. European Safety Federation (ESF)
 37. European Salt's Producers Association (EUSALT)
 38. European Society of Safety Engineers (ESSE)
 39. European Solvents Industry Group (ESIG)
 40. European Technology Platform on Industrial Safety (ETPIS)
 41. European Trade Union Committee for Education (ETUCE)
 42. European Trade Union Confederation (ETUC)
 43. European Transport Workers' Federation (ETF)
 44. European Virtual Institute for Integrated Risk Management (EU-Vri)
 45. FCC Citizen Services
 46. Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP)
 47. Federation of Occupational Health Nurses within the European Union (FOHNEU)
 48. Federation of the European Ergonomic Societies (FEES)
 49. Gas Natural Fenosa
 50. Generali Employee Benefits Network (GEB)
 51. Heineken International
 52. HP Inc
 53. Iberdrola
 54. Ideal Standard International
 55. International Association of Mutual Benefit Societies (AIM)
 56. International Federation of Musicians (FIM)
 57. International Institute of Risk and Safety Management (IIRSM)
 58. International Safety and Health Construction Coordinators Organization (ISHCCO)
 59. Medicover
 60. OMV
 61. ORCHSE Strategies, LLC
 62. Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH)
 63. Pirelli & C
 64. PSYA
 65. SAP SE
 66. SEAT S.A
 67. Siemens AG
 68. Sofidel S.p.A.
 69. Standing Committee of European Doctors (CPME)
 70. Toyota Material Handling Europe
 71. European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)
 72. UNI Europa
 73. UEMS Occupational Medicine section
 74. ZF TRW Active & Passive Safety Technology

2016.–2017. gada kampaņas plašsaziņas līdzekļu partneri

 1. ABEO News
 2. ActuEL-HSE
 3. Aragon Valley
 4. Bezpečná Práca
 5. Das Büro
 6. ERGONOMA JOURNAL
 7. euroXpress
 8. Face au Risque
 9. Formacion de SEGURIDAD LABORAL
 10. Gesunde Arbeit
 11. Health & Safety Times
 12. HMSmagasinet
 13. ISSA Mining Newsletter
 14. MaintWorld magazine
 15. PPE.org
 16. PrevenBlog
 17. Prevention World
 18. Promotor BHP
 19. Proteger
 20. PuntoSicuro
 21. Quotidiano Sicurezza
 22. Reputation Today
 23. Revista Segurança
 24. rhsaludable
 25. Safety Focus
 26. Safety Management
 27. Segurança Comportamental
 28. Trinacria News

[1] “27 % of European workers don’t think they will be able to do the same job at 60"Eurofound (Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds) (2015), Sestais Eiropas darba apstākļu apsekojums, 2015. gads.

Piezīmes redaktoram: 
1.

2016.–2017. gada kampaņa "Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā" tiek rīkota, lai vairotu sabiedrības izpratni par labas darba aizsardzības pārvaldības un riska novēršanas nozīmi visa darbmūža garumā, kā arī par to, cik svarīgi ir pielāgot darbu katra darbinieka individuālajām spējām no karjeras sākuma līdz pat tās beigām. Tāpat kā iepriekšējās drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas arī šo kampaņu valstu līmenī ir saskaņojuši EU-OSHA kontaktpunkti, un to atbalsta oficiālie kampaņas un plašsaziņas līdzekļu partneri.

Kampaņa ir uzsākta 2016. gada 15. aprīlī. Kampaņas kalendāra nozīmīgākie datumi ietver Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības nedēļas (2016. gada un 2017. gada oktobrī) un Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkursu (2017. gada aprīlī). Kampaņa noslēgsies Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu samitā (2017. gada novembrī), kur pulcēsies visi kampaņas dalībnieki kopā ar EU-OSHA pārstāvjiem, lai kritiski novērtētu kampaņas sasniegumus un gūtās mācības.

2.

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu divu gadu kampaņas notiek vairāk nekā 30 Eiropas valstīs, un tās atzīst par lielākajām šāda veida darba drošības un veselības aizsardzības kampaņām pasaulē. Ar tām galvenokārt vēlas pavēstīt, ka veiksmīgas darbavietas drošības un nekaitīguma pārvaldības gadījumā ieguvēji ir gan darbinieki un uzņēmumi, gan sabiedrība kopumā.

3.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) palīdz veidot Eiropas darba vidi drošāku, veselībai nekaitīgāku un ražīgāku. Aģentūra veic pētījumus, izstrādā un izplata uzticamu, līdzsvarotu un objektīvu informāciju par darba drošību un veselības aizsardzību, kā arī organizē informatīvas Eiropas līmeņa kampaņas. Aģentūra, ko Eiropas Savienība izveidoja 1994. gadā ar mītni Bilbao, Spānijā, apvieno pārstāvjus no Eiropas Komisijas, dalībvalstu valdībām, darba devēju un darbinieku organizācijām, kā arī vadošos ekspertus no 28 ES dalībvalstīm un arī ārpus tām.

Tagad varat mūs atrast vietnēs Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube vai abonēt mūsu ikmēneša informatīvo biļetenu OSHmail. Jūs varat reģistrēties arī regulārai ziņu un informācijas saņemšanai no EU-OSHA, izmantojot RSS barotnes.

http://osha.europa.eu