You are here

Paziņojumi presei
TŪLĪTĒJAI IZPLATĪŠANAI - 26/06/2018 - 01:30

Kampaņā “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” piedalīsies vairāk nekā 100 partneru

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) atklāj kampaņas oficiālos un plašsaziņas līdzekļu partnerus, kas piedalīsies 2018.–2019. gada Eiropas mēroga darba aizsardzības kampaņā “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas”. Partneru atbalsts ir kampaņas panākumu atslēga, savukārt kampaņas partneriem tiek piedāvātas dažādas priekšrocības un iespējas.

Pievienojoties kampaņai, partneri var uzlabot arī savu praksi, izmantojot kampaņas labas prakses materiālu plašo klāstu un lieliskās tīklošanas un kopīgošanas iespējas.”

EU-OSHA ar prieku sveic 2018.–2019. gada Veselīgu darbavietu kampaņas oficiālos partnerus. Daudzi iepriekšējie partneri no jauna ir apliecinājuši apņemšanos uzlabot darba aizsardzību Eiropā un turpina izmantot iespējas, ko sniedz piedalīšanās kampaņā, — lielāku atpazīstamību, priviliģētu piekļuvi kampaņas rīkiem un materiāliem, iespēju veidot tīklus un piedalīties labas prakses apmaiņas pasākumos. Turklāt mēs priecājamies, ka ievērojama plašsaziņas līdzekļu organizāciju grupa ir gatava iesaistīties, lai ar savu kanālu starpniecību palīdzētu izplatīt kampaņas vēstījumus un palielināt informētību.

EU-OSHA direktore Dr. Krista Sedlāčeka (Christa Sedlatschek) uzsver kampaņas partneru nozīmi: “Mūsu partneriem ir būtiska nozīme šīs kampaņas panākumu nodrošināšanā, jo viņi spēj ietekmēt darbiniekus un darba devējus, rādot piemēru. Tā kā bīstamas vielas ir sastopamas 38 % ES uzņēmumu [1], to iedarbība darbavietās ir jānovērš vai efektīvi jāpārvalda, lai nodrošinātu darbinieku aizsardzību darbā un uzņēmumu un sabiedrības ekonomiskos panākumus. Pievienojoties kampaņai, partneri var uzlabot arī savu praksi, izmantojot kampaņas labas prakses materiālu plašo klāstu un lieliskās tīklošanas un kopīgošanas iespējas.”

Kampaņas partneri iesaistās dažādās aktivitātēs, sākot ar kampaņas materiālu izplatīšanu un personīgām sarunām ar darbiniekiem un beidzot ar iesaistīšanos labas prakses apmaiņas pasākumu organizēšanā un sadarbību ar valstu kontaktpunktiem. Viņi izmanto arī EU-OSHA tiešsaistes rīkus un resursus, lai pārvaldītu bīstamas vielas savās darbavietās, piemēram,

Kampaņas partneri aktīvi plāno dažādus saistošus pasākumus turpmākajiem mēnešiem — no darbavietu viktorīnām par bīstamām vielām līdz konferencēm un darbsemināriem, lai popularizētu kampaņas vēstījumus visā Eiropā un ārpus tās.

Kampaņai “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas”, ko īsteno EU-OSHA ar kampaņas partneru atbalstu, ir šādi mērķi:

  • palielināt informētību par to, cik svarīga ir bīstamu vielu nepārtraukta pārvaldība,
  • sniegt skaidras vadlīnijas par tiesisko regulējumu,
  • popularizēt riska novērtēšanas un riska novēršanas kultūru,
  • nodrošināt praktiskus rīkus un labas prakses piemērus uzņēmumu atbalstam,
  • palielināt informētību par riskiem, ko rada kancerogēnu vielu iedarbība darbavietā,
  • pievērsties tādu darbinieku grupām, kuriem ir īpašas vajadzības un kuri pakļauti augstākam riskam.

Aplūkot kampaņas oficiālos partnerus

Aplūkot kampaņas mediju partnerus

Apmeklējiet kampaņas “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” tīmekļa vietni
[1] EU-OSHA Otrajā Eiropas uzņēmumu apsekojumā par jauniem un nākotnes riskiem (ESENER-2) 38 % uzņēmumu norādīja, ka to darbavietās ir ķīmiskas vai bioloģiskas vielas šķidrumu, tvaiku vai putekļu veidā (EU-OSHA, 2015).

Piezīmes redaktoram: 
1.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) palīdz Eiropā veidot drošāku, veselībai nekaitīgāku un ražīgāku darba vidi. Aģentūra veic pētījumus, izstrādā un izplata uzticamu, līdzsvarotu un objektīvu informāciju par darba drošību un veselības aizsardzību, kā arī organizē informatīvas Eiropas līmeņa kampaņas. Šajā aģentūrā, ko Eiropas Savienība izveidoja 1994. gadā un kas atrodas Spānijas pilsētā Bilbao, ir apvienojušies Eiropas Komisijas, dalībvalstu valdību, darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvji, kā arī vadošie eksperti no visām ES dalībvalstīm un trešām valstīm.

Tagad varat mūs atrast vietnēs Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube vai abonēt mūsu ikmēneša informatīvo biļetenu OSHmail. Jūs varat reģistrēties arī regulārai ziņu un informācijas saņemšanai no EU-OSHA, izmantojot RSS barotnes.

http://osha.europa.eu