Paziņojumi presei
TŪLĪTĒJAI IZPLATĪŠANAI - 21/10/2019 - 01:30

Pievienojieties <i>EU-OSHA</i> 2019. gada Eiropas darba drošības un arodvveselības nedēļai

No 21. līdz 25. oktobrim Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) un tās partneru tīkls iezīmē būtisku pavērsienu veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņā. Eiropas Darba drošības un arodveselības nedēļas mērķis ir palielināt informētību par darba drošību un arodveselību un veicināt aktīvu līdzdalību riska novēršanā. Šāgada Eiropas nedēļa atbalsta pašreizējo kampaņu — “Bīstamo vielu izmantošana veselībai nekaitīgās darbavietās”.

Pēc Eirobarometra pētījumu datiem, kurā aptaujāja gandrīz 28000 cilvēku 28 valstīs, 65 % respondentu pauž bažas par to, ka tie ir pakļauti bīstamām ķīmiskām vielām. Šajā gadījumā var palīdzēt EU-OSHA bīstamo vielu e-rīks. Bez maksas, tas sniedz darba devējiem vajadzīgo atbalstu un padomu bīstamu vielu efektīvai pārvaldībai darbavietā.

Eiropā miljoni darba ņēmēju bieži nonāk saskarē ar bīstamām vielām darbavietā, un šādu vielu izmantošana palielinās. Šis risks var negatīvi ietekmēt darba ņēmēju veselību un viņu spēju strādāt ilgtermiņā, tāpēc profilakse ir ārkārtīgi svarīga. Simtiem pasākumu un darbību, kas organizēti, lai atzīmētu Eiropas Darba drošības un arodveselības nedēļu, ir vērsti uz to, lai palielinātu informētību par šo jautājumu un veicinātu paraugprakses apmaiņu, lai nodrošinātu efektīvu riska novēršanu.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras izpilddirektore Christa Sedlatschek uzskata, ka ir svarīgi, lai visiem Eiropas uzņēmumiem būtu pieejamas zināšanas un resursi, kas tiem vajadzīgi, lai uzlabotu savu riska pārvaldību, un uzsver svarīgo lomu, kāda veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņai ir bijusi, lai nodrošinātu, ka: “Saskaņā ar Eirobarometra pētījumu, kurā aptaujāja gandrīz 28000 cilvēku 28 valstīs, 65 % respondentu pauž bažas par to, ka tie ir pakļauti bīstamām ķīmiskām vielām. Šajā gadījumā var palīdzēt EU-OSHA bīstamo vielu e-rīks. Bez maksas, tas sniedz darba devējiem vajadzīgos padomus un atbalstu, lai darbavietā efektīvi pārvaldītu bīstamas vielas.”

Mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem izveidotais interaktīvais e-rīks palīdz uzņēmumiem veikt riska novērtējumus par bīstamu vielu izmantošanu un sniedz tiem pielāgotus ieteikumus par labu praksi un par to, kā darbavietā piemērot efektīvus pasākumus. Kopš instrumenta izveides 2018. gada maijā ir reģistrēti iespaidīgi 26000 apmeklējumi, un tie ir pielāgoti Islandei, Norvēģijas un Portugālei vajadzībām. 

EU-OSHA cieši sadarbojas ar savu plašo partneru tīklu, lai veicinātu Eiropas darba drošības un aroveselības nedēļu un nodrošinātu tās panākumus. Aģentūra pateicas valsts koordinācijas centriem, oficiālajiem kampaņas partneriem un jo īpaši plašsaziņas līdzekļu partneriempar atbalstu, kas ir Eiropas nedēļas panākumu atslēga.

Valstu kontaktpunkti visu nedēļu ir organizējuši dažādus pasākumus. Valsts mēroga kampaņas noslēguma pasākumi, lai atskatītos uz kampaņas aktualitātēm, labas prakses apmaiņu un pārdomām par gūto pieredzi, notiek Austrijā, Lietuvā, Itālijā un Slovākijā.

 Spānijā konference Barselonā koncentrējas uz kancerogēnu iedarbības samazināšanu līdz minimumam, savukārt Madrides seminārā uzsvērts, cik svarīga bīstamu vielu pārvaldībā ir spēcīga riska novēršanas kultūra. Konferencē Somijā apspriež ķīmisko vielu drošu apstrādi darbavietā un sniedz praktiskus ieteikumus dalībniekiem.

 

Turklāt kampaņas partneri, plašsaziņas līdzekļu partneri un apņēmīgie atbalstītāji visā Eiropā rīko daudzus mazākus pasākumus, kuru mērķis ir viens un tas pats — samazināt bīstamo vielu radītos riskus darbavietās Eiropā.

 

Piedalieties!

Ikviens — no darba ņēmējiem un darba devējiem līdz drošības un arodveselības ekspertiem un ieinteresētajām personām — var piedalīties Eiropas Darba drošības un arodveselības nedēļā. Lai palīdzētu veicināt drošākas un veselīgākas darbavietas, varat:

 

  • lejupielādēt un izplatīt kampaņas resursus;
  • organizēt pasākumu vai darbību jūsu reģionā;
  • sekot mums sociālajos plašsaziņas līdzekļos, izmantojot #EUhealthystage, un dalīties ar reklāmas publicējumiem un materiāliem;
  • piedalīties pasākumos un konkursos.

 

Saites:

Piezīmes redaktoram: 
1.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) palīdz Eiropā veidot drošāku, veselībai nekaitīgāku un ražīgāku darba vidi. Aģentūra veic pētījumus, izstrādā un izplata uzticamu, līdzsvarotu un objektīvu informāciju par darba drošību un veselības aizsardzību, kā arī organizē informatīvas Eiropas līmeņa kampaņas. Šajā aģentūrā, ko Eiropas Savienība izveidoja 1994. gadā un kas atrodas Spānijas pilsētā Bilbao, ir apvienojušies Eiropas Komisijas, dalībvalstu valdību, darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvji, kā arī vadošie eksperti no visām ES dalībvalstīm un trešām valstīm.

Tagad varat mūs atrast vietnēs Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube vai abonēt mūsu ikmēneša informatīvo biļetenu OSHmail. Jūs varat reģistrēties arī regulārai ziņu un informācijas saņemšanai no EU-OSHA, izmantojot RSS barotnes.

http://osha.europa.eu

2.

2018.–2019. gada kampaņa “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” veicina izpratni par bīstamām vielām darbavietās un sniedz informāciju par to, kā novērst ar šādām vielām saistītos riskus. Kampaņā īpaša uzmanība pievērsta darba ņēmējiem ar īpašām vajadzībām un mērķa grupām, kas ir īpaši jutīgas pret riskiem, piemēram, migrējošiem darba ņēmējiem un jauniešiem. Tāpat kā iepriekšējās drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas arī šo kampaņu valstu līmenī ir saskaņojuši EU-OSHA kontaktpunkti, un to atbalsta oficiālie kampaņas un plašsaziņas līdzekļu partneri.

Kampaņu uzsāka 2018. gada aprīlī. Kampaņas kalendāra nozīmīgākie datumi ietver Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības nedēļas (2018. gada un 2019. gada oktobrī) un ceremonijas, kurās pasniedz godalgu filmai par drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu (2018. un 2019. gada novembrī). Kampaņa noslēgsies augstākā līmeņa sanāksmē par veselīgām darbavietām (2019. gada novembrī), kur pulcēsies visi kampaņas dalībnieki kopā ar EU-OSHA pārstāvjiem, lai kritiski novērtētu kampaņas sasniegumus un gūtās mācības.