Paziņojumi presei
TŪLĪTĒJAI IZPLATĪŠANAI - 25/06/2019 - 01:15

Inovatīvs darbavietas riska novērtēšanas rīks <i>OiRA</i> kļūst starptautisks

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) atzinīgi vērtē to, ka starptautiskais automobiļu ražotājs Daimler īsteno tās tiešsaistes interaktīvā riska novērtējuma (OiRA) projektu. Daimler Veselības un drošības departaments Vācijā, pamatojoties uz OiRA, ir izstrādājis un pielāgojis darbavietas riska novērtēšanas rīku izmantošanai tieši šajā uzņēmumā.

Tas, ka tāds liels, starptautisks uzņēmums izmanto <i>OiRA</i>, popularizē to kā efektīvu riska novērtējuma platformu un tādējādi uzlabo tās reputāciju.

Gan EU-OSHA, gan Daimler atbalsta starptautisko shēmu Vision Zero, kuras pamatā ir uzskats, ka visus negadījumus, slimības un kaitējumu darbā var novērst. Ņemot to vērā, Daimler Veselības un drošības departaments Vācijā sadarbojas ar EU-OSHA, lai padarītu darbavietas pēc iespējas drošākas. EU-OSHA izpilddirektore Dr. Sedlatschek uzsver, ka Daimler pūliņu mērķis ir ne tikai apmierināt savas specifiskās riska novērtējuma vajadzības, bet arī sniegt labumu plašākam OiRA lietotāju lokam, jo izstrādātās programmatūras iezīmes var viegli pielāgot un ieviest citas organizācijas, ietaupot laiku un naudu. Turklāt tas, ka tāds liels, starptautisks uzņēmums izmanto OiRA, popularizē to kā efektīvu riska novērtējuma platformu un tādējādi uzlabo tā reputāciju”.

Nesen Dr. Sedlatschek kopā ar citiem aģentūras darbiniekiem un Vācijas kontaktpunktu tīkla pārstāvjiem apmainījās viedokļiem ar Daimler Veselības un drošības departamentu par turpmāku OiRA izvēršanu un popularizēšanu. OiRA programmatūras pastāvīgas uzlabošanas un pilnveides pamatā lielā mērā ir kopīgi pūliņi, tostarp zināšanu un labas prakses apmaiņa starp EU-OSHA, OiRA lietotājiem, ES un valstu partneriem.

Kādēļ izmantot OiRA?

OiRA platforma sākotnēji tika izstrādāta, lai sniegtu EU-OSHA valstu partneriem (piemēram, ministrijām vai darba inspekcijām) nozarei atbilstošus un valsts kontekstam pielāgotus rīkus ar darba aizsardzību saistītu risku novērtēšanai.

Sākotnēji OiRA platforma bija paredzēta mikrouzņēmumiem un maziem uzņēmumiem, kam bieži trūkst līdzekļu un zināšanu, lai efektīvi novērtētu un pārvaldītu OSH riskus. OiRA programmatūru var viegli pielāgot, lai apmierinātu visu izmēru uzņēmumu vajadzības visās nozarēs.

Četri galvenie iemesli OiRA platformas izmantošanai:

  • to var izmantot bez maksas un viegli;
  • tā sniedz norādījumus un praktiskus risinājumus;
  • tā sniedz nozarei atbilstošu pieeju riska novērtējumam;
  • tā var palīdzēt uzņēmumiem izpildīt juridiskās prasības.

OiRA nepārprotami gūst arvien lielākus panākumus — 2018. gadā, izmantojot OiRA rīkus, tika veikti vairāk nekā 85 000 riska novērtējumu un vairāk nekā 20 jauni rīki tika publicēti tiešsaistē, kopā veidojot vairāk nekā 160 rīkus. Turklāt dažas valstis — Itālija, Lietuva un Slovēnija — tagad iesaka izmantot OiRA savos valsts tiesību aktos vai valsts OSH stratēģijās. Šāda OiRA ieviešana valsts līmenī — apvienojumā ar pūliņiem ES līmenī un labas prakses piemēriem uzņēmumu līmenī — ir svarīga, lai paaugstinātu informētību par OiRA platformas spējām un mudinātu to izmantot OSH ikdienas pārvaldībā uzņēmumos visā Eiropā.

Saites:

Piezīmes redaktoram: 
1.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) palīdz Eiropā veidot drošāku, veselībai nekaitīgāku un ražīgāku darba vidi. Aģentūra veic pētījumus, izstrādā un izplata uzticamu, līdzsvarotu un objektīvu informāciju par darba drošību un veselības aizsardzību, kā arī organizē informatīvas Eiropas līmeņa kampaņas. Šajā aģentūrā, ko Eiropas Savienība izveidoja 1994. gadā un kas atrodas Spānijas pilsētā Bilbao, ir apvienojušies Eiropas Komisijas, dalībvalstu valdību, darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvji, kā arī vadošie eksperti no visām ES dalībvalstīm un trešām valstīm.

Tagad varat mūs atrast vietnēs Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube vai abonēt mūsu ikmēneša informatīvo biļetenu OSHmail. Jūs varat reģistrēties arī regulārai ziņu un informācijas saņemšanai no EU-OSHA, izmantojot RSS barotnes.

http://osha.europa.eu