Paziņojumi presei
TŪLĪTĒJAI IZPLATĪŠANAI - 12/11/2019 - 14:00

Veselīgu darbavietu samits veicina labāko praksi bīstamu vielu pārvaldībā darbavietās.

Šodien Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) uzņem ieinteresētās personas Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības (OSH) jomā Bilbao, Spānijā, 2019. Gada Veselīgu darbavietu samita ietvaros. Ir beigusies vēl viena sekmīga 2 gadu kampaņa, un šis samits ir lieliska iespēja aplūkot gūto pieredzi un dalīties ar labāko praksi bīstamu vielu pārvaldībā darbavietās.

Iesaistes ziņā 2018. un 2019. gada kampaņa pārspēja visus līdzšinējos rādītājus. EU-OSHA kontaktpunkti organizēja vairāk nekā 350 aktivitātes 30 valstīs, iesaistot 17 000 dalībnieku.

Vadošie darba drošības un veselības aizsardzības eksperti un lēmumu pieņēmēji no visas Eiropas apvieno spēkus ar ES iestādēm un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) valstu kontaktpunktiem, oficiālajiem kampaņas partneriem, plašsaziņas līdzekļu partneriem un sociālajiem partneriem, lai aplūkotu sasniegumus, kas gūti 2018. un 2019. gada kampaņā “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas”, kā arī apkopoto pieredzi. Tādējādi viņi apmainās ar zināšanām un labāko praksi, kā arī izskata turpmākās stratēģijas attiecībā uz efektīvu profilaksi saistībā ar bīstamām vielām, kā arī šādu vielu ilgtspējīgu pārvaldību.

Daudzi Eiropas darba ņēmēji katru dienu ir pakļauti bīstamu vielu iedarbībai, un bīstamu ķīmisku vielu izmantošana pieaug. Mūsu jaunākais 2019. gada ESENER-3 apsekojums apstiprina, ka 38 % no Eiropas uzņēmumiem ir norādījuši, ka savās darbavietās izmanto iespējami bīstamas ķīmiskās vai bioloģiskās vielas.[1] Ar EU-OSHA 2018. un 2019. gada kampaņu tika panākti ļoti labi rezultāti, vairojot informētību par riskiem, ar ko saskaras darba ņēmēji, un veicinot profilakses kultūru.

EU-OSHA izpilddirektore Christa Sedlatschek uzsver, ka Aģentūra ir apņēmusies radīt risku profilakses kultūru un to atspoguļo kampaņas panākumi:

Iesaistes ziņā 2018. un 2019. gada kampaņa pārspēja visus līdzšinējos rādītājus. EU-OSHA kontaktpunkti organizēja vairāk nekā 350 aktivitātes 30 valstīs, iesaistot 17 000 dalībnieku. Veselīgu darbavietu samits iezīmē šīs sekmīgās kampaņas noslēgumu. Aģentūra turpmāk plāno nodrošināt praktiskus instrumentus un norādījumus mūsu auditorijai un nepārtraukti iesaistīties ceļveža izstrādē par rīcības plānu kancerogēnu vielu jomā.”

Paralēlie semināri, kas tiek organizēti nolūkā veicināt delegātu diskusijas, ir vērsti uz:

  • profilakses pasākumiem kancerogēnu vielu iedarbības mazināšanai darbavietās;
  • labu praksi un intervences pasākumiem;
  • bīstamu vielu ilgtspējīgu pārvaldību un aizstāšanu ražošanas procesos;
  • efektīvas profilakses turpmākajiem problēmjautājumiem. 

Samita galvenais pasākums ir Veselīgu darbavietu labas prakses apbalvošanas ceremonija, kuras ietvaros godina uzņēmumu inovatīvu ieguldījumu darba aizsardzības uzlabošanā un labākās prakses veicināšanā. Šogad par proaktīvu un ilgtspējīgu pieeju darba ņēmēju aizsargāšanā pret bīstamām vielām tiek apbalvotas un godinātas 10 organizācijas.

Galvenajā runā Eiropas Vides aģentūras pārstāve Greet Schoeters izklāsta savu skatījumu par to, kā mēs varam izmantot gūto pieredzi, lai smeltos informāciju un uzlabotu turpmāko praksi.

Pasākuma pēdējā sesijā tiek izskatīti pašlaik notiekošie sagatavošanās darbi saistībā ar 2020. un 2022. gada kampaņu “Veselīgās darbavietās “Stop — pārslodze!””. Šīs kampaņas — tā būs pirmā 3 gadu cikla kampaņa — mērķis ir vairot informētību par darba izraisītām balsta un kustību aparāta slimībām (MSD) un veicināt šīs izplatītās un ļoti nozīmīgās problēmas pārvaldību un profilaksi.

Šo samitu pārraida tiešajā ēterā tiešsaistē, un visas paralēlās sesijas tiks ierakstītas un būs pieejamas EU-OSHA tīmekļa vietnē.

Saites:

[1] Pirmie konstatējumi — trešais Eiropas uzņēmumu apsekojums par jauniem un nākotnes riskiem (ESENER-3), EU-OSHA, 2019, tiks publicēts vēlāk 2019. gadā.

Piezīmes redaktoram: 
1.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) palīdz Eiropā veidot drošāku, veselībai nekaitīgāku un ražīgāku darba vidi. Aģentūra veic pētījumus, izstrādā un izplata uzticamu, līdzsvarotu un objektīvu informāciju par darba drošību un veselības aizsardzību, kā arī organizē informatīvas Eiropas līmeņa kampaņas. Šajā aģentūrā, ko Eiropas Savienība izveidoja 1994. gadā un kas atrodas Spānijas pilsētā Bilbao, ir apvienojušies Eiropas Komisijas, dalībvalstu valdību, darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvji, kā arī vadošie eksperti no visām ES dalībvalstīm un trešām valstīm.

Tagad varat mūs atrast vietnēs Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube vai abonēt mūsu ikmēneša informatīvo biļetenu OSHmail. Jūs varat reģistrēties arī regulārai ziņu un informācijas saņemšanai no EU-OSHA, izmantojot RSS barotnes.

http://osha.europa.eu

2.

2018.–2019. gada kampaņa “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” veicina izpratni par bīstamām vielām darbavietās un sniedz informāciju par to, kā novērst ar šādām vielām saistītos riskus. Kampaņā īpaša uzmanība pievērsta darba ņēmējiem ar īpašām vajadzībām un mērķa grupām, kas ir īpaši jutīgas pret riskiem, piemēram, migrējošiem darba ņēmējiem un jauniešiem. Tāpat kā iepriekšējās drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas arī šo kampaņu valstu līmenī ir saskaņojuši EU-OSHA kontaktpunkti, un to atbalsta oficiālie kampaņas un plašsaziņas līdzekļu partneri.

Kampaņu uzsāka 2018. gada aprīlī. Kampaņas kalendāra nozīmīgākie datumi ietver Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības nedēļas (2018. gada un 2019. gada oktobrī) un ceremonijas, kurās pasniedz godalgu filmai par drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu (2018. un 2019. gada novembrī). Kampaņa noslēgsies augstākā līmeņa sanāksmē par veselīgām darbavietām (2019. gada novembrī), kur pulcēsies visi kampaņas dalībnieki kopā ar EU-OSHA pārstāvjiem, lai kritiski novērtētu kampaņas sasniegumus un gūtās mācības.