Paziņojumi presei
TŪLĪTĒJAI IZPLATĪŠANAI - 17/09/2019 - 01:30

Veselīgu darbavietu labas prakses balva izceļ piemērus par bīstamu vielu pārvaldību darbavietā

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) 14. Labas prakses balvas ietvaros paziņo apbalvotos un atzinīgi novērtētos tādu organizāciju piemērus, kas īsteno inovatīvu pieeju bīstamu vielu radīto risku veiksmīgai novēršanai. Konkursā izsaka atzinību organizācijām ar izcilu apņemšanos nodrošināt darba aizsardzību (OSH) un veicināt praksi, kas aizsargā darba ņēmējus un palielina produktivitāti.

Uzvarējušie piemēri nāk no dažāda lieluma un nozaru uzņēmumiem un organizācijām, kurām ir kopīgs mērķis: radīt preventīvu kultūru un aizsargāt darba ņēmējus no bīstamām vielām.

2018.–2019. gada konkurss ir būtiska EU-OSHA kampaņas “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” daļa. EU-OSHA izpilddirektore Dr. Christa Sedlatschek saistībā ar balvas nopelniem norādīja: “Esam gandarīti redzēt tik daudz spēcīgu un dažādu labas darba aizsardzības piemēru saistībā ar bīstamu vielu pārvaldību. Uzvarējušie piemēri nāk no dažāda lieluma un nozaru uzņēmumiem un organizācijām, kurām ir kopīgs mērķis: radīt preventīvu kultūru un aizsargāt darba ņēmējus no bīstamām vielām.”

Tika apbalvotas sešas organizācijas:

  • Čehijas farmācijas uzņēmums VAKOS XT, a.s., kas strādāja kopā ar Iekšlietu ministriju ar mērķi izstrādāt tādu pasākumu programmu, ar kuriem aizsargā publiskā sektora personālu no nelikumīgu narkotiku iedarbības tādu policijas darbību laikā, kas tiek īstenotas nelikumīgās zāļu laboratorijās, utt.;
  • Eiffage Infrastructures, liels Francijas uzņēmums, kas darbojas ceļu būvniecības un uzturēšanas nozarē un ir izstrādājis jaunu paņēmienu bīstamu šķīdinātāju izmantošanas pilnībai likvidēšanai savās analītiskajās laboratorijās;
  • Vācijas Federālā stiklinieku profesiju asociācija, kas izstrādāja azbestu saturošu materiālu apstrādes drošu un ekonomisku paņēmienu un sekmēja tā ieviešanu;
  • Peluquería Elvira, neliela salonfrizētava un skaistumkopšanas salons, kas likvidēja bīstamu vielu izmantošanu, kā arī pārveidoja darba apstākļus citos salonos visā Spānijā;
  • Atlas Copco Industrial Technique AB, ražošanas uzņēmums no Zviedrijas, kas sekmēja līdzdalības un sadarbības kultūru un īstenoja kolektīvus pasākumus darba ņēmēju aizsardzībai pret bīstamām oglekļa nanocaurulēm;
  • neliels lauksaimniecības uzņēmums Nīderlandē Mansholt BV, kas sadarbībā ar valsts darba aizsardzības iestādi īstenoja vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kuru mērķis bija aizsargāt darba ņēmējus no bīstamiem putekļiem.

Atzinīgi tika novērtētas vēl četras organizācijas: Vīnes Vides aizsardzības ombuda birojs, Austrija; būvuzņēmums BAM Ireland, Īrija; Gorenje, d.d., Slovēnijas ražošanas uzņēmums; kā arī Britu Darba higiēnas sabiedrība, Apvienotā Karaliste.

Dalībniekus vispirms izvērtēja valstu līmenī, pēc tam ne vairāk kā divus uzvarētājus no katras valsts nominēja Eiropas konkursam. Eiropas žūrija vērtēja, kā īstenota labā prakse, kā veikts riska novērtējums un kā ievērots STOP princips, t. i., kā īstenota hierarhiska pieeja preventīviem pasākumiem, prioritāru nozīmi piešķirot aizstāšanai, pēc tam tehniskajiem, organizatoriskajiem un, visbeidzot, individuālajiem aizsardzības pasākumiem. Žūrija arī ņēma vērā to, vai pasākumi nodrošina faktiskus un apliecināmus uzlabojumus darba aizsardzības jomā, īstenojot holistisku pieeju, kas ietver darba ņēmēju līdzdalību un vadības apņemšanos. Izraudzītie pasākumi ir laika gaitā ilgtspējīgi, nododami citām organizācijām vai dalībvalstīm un pārsniedz valsts tiesību aktu prasības.

Lai godinātu šo organizāciju devumu drošības un veselības uzlabošanā un veidotu izpratni par ieviesto labo praksi, katra no apbalvotajām organizācijām saņems balvu, kā arī katra no atzinīgi novērtētajām organizācijām saņems sertifikātu īpašā ceremonijā, kas novembrī norisināsies Veselīgu darbavietu samitā Bilbao.

Uzziniet vairāk par katru apbalvoto un atzinīgi novērtēto piemēru informatīvajā Labas prakses balvas bukletā

Apmeklējiet kampaņas “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” tīmekļa vietni

Piezīmes redaktoram: 
1.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) palīdz Eiropā veidot drošāku, veselībai nekaitīgāku un ražīgāku darba vidi. Aģentūra veic pētījumus, izstrādā un izplata uzticamu, līdzsvarotu un objektīvu informāciju par darba drošību un veselības aizsardzību, kā arī organizē informatīvas Eiropas līmeņa kampaņas. Šajā aģentūrā, ko Eiropas Savienība izveidoja 1994. gadā un kas atrodas Spānijas pilsētā Bilbao, ir apvienojušies Eiropas Komisijas, dalībvalstu valdību, darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvji, kā arī vadošie eksperti no visām ES dalībvalstīm un trešām valstīm.

Tagad varat mūs atrast vietnēs Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube vai abonēt mūsu ikmēneša informatīvo biļetenu OSHmail. Jūs varat reģistrēties arī regulārai ziņu un informācijas saņemšanai no EU-OSHA, izmantojot RSS barotnes.

http://osha.europa.eu