You are here

Paziņojumi presei
TŪLĪTĒJAI IZPLATĪŠANAI - 14/06/2018 - 01:00

EU-OSHA 2017. gada ziņojums “Pārskats par sasniegumiem un turpmākiem mērķiem”

Gada būtiskākie notikumi:

Ziņojumā ir arī sniegts pārskats par aģentūras 2018. gada un turpmākiem plāniem, tostarp 2018.–2019. gada kampaņu “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas”.

Lasiet 2017. gada ziņojumu (angļu valodā) un kopsavilkumu (visās valodās)