You are here

Paziņojumi presei
TŪLĪTĒJAI IZPLATĪŠANAI - 22/10/2018 - 01:45

EU-OSHA ar nepacietību sagaida sekmīgu 2018. gada Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības nedēļu

Katru gadu Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) un tās partneri atzīmē Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības nedēļu, rīkojot informētības veicināšanas pasākumus visā ES un ārpus tās. Šā gada tēma, kas ir virknes interesantu aktivitāšu pamatā no 22. līdz 26. oktobrim, ir bīstamu vielu pārvaldība darbavietās.

Mēs vēlamies panākt ieguvumus darbiniekiem, vadībai un videi, veicot izpēti, apkopojot plašu praktisko palīdzību un veicinot izpratni par to, cik svarīgi ir aktīvi pārvaldīt bīstamas vielas.

Bīstamas vielas atrodamas teju visās darbavietās, un 38 % ES uzņēmumu ziņo, ka darbavietās atrodamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas šķidrumu, tvaiku vai putekļu veidā, kā liecina EU-OSHA ESENER-2 aptaujas rezultāti. Eiropas nedēļā pulcēsies darbinieki, vadītāji un darba drošības un veselības aizsardzības (OSH) eksperti, lai veicinātu informētību par bīstamām vielām darbavietā, dalītos ar paraugpraksēm un veicinātu efektīvu drošības un veselības aizsardzības pārvaldību darbavietā.

EU-OSHA sadarbojas ar plašu valstu kontaktpunktu, kampaņas oficiālo partneru, kampaņas plašsaziņas līdzekļu partneru un OSH pārstāvju tīklu no Eiropas biznesa atbalsta tīkla. Tie sadarbojas, lai vairotu informētību Eiropas nedēļā, organizējot virkni pasākumu, tostarp konferences, konkursus, apmācības, izstādes un tīklošanos, kā arī labu prakšu pasākumus.

Kontaktpunktu aktivitātes ietver labas prakses semināru Horvātijā, kurā pievērsīsies darbam ar bīstamām vielām un maisījumiem; savukārt uzņēmumi Somijā gūs labumu no paraugprakšu apmaiņas vizītēm, kamēr Rumānija organizē pasākumus ar mērķi veicināt OSH un sociālo partneru iesaisti; Slovēnijā, Ungārijā, Polijā, Latvijā, Itālijā un Bulgārijā semināros galveno uzmanību pievērsīs ķīmiskā drošuma tēmai.

Plašsaziņas līdzekļu partneru aktivitātes ietver rakstus, ko publicē Gesunde Arbeit Austrijā, Foundation Center for Safety and Health Bulgārijā, kā arī lielā apmērā sociālajos plašsaziņas līdzekļos visā Eiropā. 

Oficiālais kampaņas partneris Eiropas Drošības federācija (European Safety Federation) organizē darbsemināru par jaunajiem IAL noteikumiem, savukārt Eiropas Ugunsdzēsēju savienība (European Firefighters Unions Alliance) organizē semināru par ugunsdzēsēju darba vidi un bīstamām vielām. Būvuzņēmums Sando organizē konferenci par inovatīvām riska novēršanas tehnoloģijām.

Kā komentēja EU-OSHA direktore Dr. Krista Sedlāčeka (Christa Sedlatschek): “Mūsu ESENER aptaujā atklājās, ka bīstamas vielas konstatējamas visās nozarēs, piemēram, tādās tradicionālajās nozarēs kā būvniecība un ražošana, kur ir ietekmēti vairāk nekā 50 % ES uzņēmumu, savukārt lauksaimniecībā ietekmēti ir 62 % ES uzņēmumu. Mēs vēlamies panākt ieguvumus darbiniekiem, vadībai un videi, veicot izpēti, apkopojot plašu praktisko palīdzību un veicinot izpratni par to, cik svarīgi ir aktīvi pārvaldīt bīstamas vielas.”

Aktuālais Veselīgu darba vietu labas prakses balvu konkurss veido daļu no 2018.–2019. gada kampaņas, atzinīgi novērtējot organizācijas, kas aktīvi pārvalda bīstamas vielas. Konkurss vēl notiek daudzās valstīs. Ikviens, uz kuru ir atstājusi iespaidu organizācijas teicamā vai inovatīvā pieeja bīstamu vielu pārvaldībā vai kurš ir guvis no tās iedvesmu, var sazināties ar valsts kontaktpunktu, lai pārrunātu pieteikšanos. Ja tie savukārt vēl meklē padomus par to, kā labāk pārvaldīt bīstamās vielas darbavietā, viņi var izmantot EU-OSHA jauno praktisko rīku un vadlīniju datubāzi.

EU-OSHA ir arī pārstrādājusi kampaņas rīkkopu 2018.–2019. gada kampaņai. Tajā ir virkne jaunu labas prakses piemēru un ir piedāvāti praktiski padomi sekmīgas kampaņas organizēšanai par jebkuru OSH tēmu, tostarp par bīstamām vielām.

Saites

Piezīmes redaktoram: 
1.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) palīdz Eiropā veidot drošāku, veselībai nekaitīgāku un ražīgāku darba vidi. Aģentūra veic pētījumus, izstrādā un izplata uzticamu, līdzsvarotu un objektīvu informāciju par darba drošību un veselības aizsardzību, kā arī organizē informatīvas Eiropas līmeņa kampaņas. Šajā aģentūrā, ko Eiropas Savienība izveidoja 1994. gadā un kas atrodas Spānijas pilsētā Bilbao, ir apvienojušies Eiropas Komisijas, dalībvalstu valdību, darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvji, kā arī vadošie eksperti no visām ES dalībvalstīm un trešām valstīm.

Tagad varat mūs atrast vietnēs Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube vai abonēt mūsu ikmēneša informatīvo biļetenu OSHmail. Jūs varat reģistrēties arī regulārai ziņu un informācijas saņemšanai no EU-OSHA, izmantojot RSS barotnes.

http://osha.europa.eu

2.

2018.–2019. gada kampaņa “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” veicina izpratni par bīstamām vielām darbavietās un sniedz informāciju par to, kā novērst ar šādām vielām saistītos riskus. Kampaņā īpaša uzmanība pievērsta darba ņēmējiem ar īpašām vajadzībām un mērķa grupām, kas ir īpaši jutīgas pret riskiem, piemēram, migrējošiem darba ņēmējiem un jauniešiem. Tāpat kā iepriekšējās drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas arī šo kampaņu valstu līmenī ir saskaņojuši EU-OSHA kontaktpunkti, un to atbalsta oficiālie kampaņas un plašsaziņas līdzekļu partneri.

Kampaņu uzsāka 2018. gada aprīlī. Kampaņas kalendāra nozīmīgākie datumi ietver Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības nedēļas (2018. gada un 2019. gada oktobrī) un ceremonijas, kurās pasniedz godalgu filmai par drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu (2018. un 2019. gada novembrī). Kampaņa noslēgsies augstākā līmeņa sanāksmē par veselīgām darbavietām (2019. gada novembrī), kur pulcēsies visi kampaņas dalībnieki kopā ar EU-OSHA pārstāvjiem, lai kritiski novērtētu kampaņas sasniegumus un gūtās mācības.