You are here

Paziņojumi presei
TŪLĪTĒJAI IZPLATĪŠANAI - 24/09/2018 - 01:00

ES Padomes Austrijas prezidentūras konferencē <i>EU-OSHA</i> pievienojas cīņai pret vēzi kā arodslimību

 ES Padomes Austrijas prezidentūra  24.–25. septembrī Vīnē rīko augsta līmeņa konferenci  “Cīņa pret vēzi kā arodslimību”. Vairāki lektori un dalībnieki, tostarp politiķi, sociālie partneri un šīs jomas eksperti, pēta veidus, kā aizsargāt Eiropas darba ņēmējus no kancerogēno vielu iedarbības darba vietā.

Mēs uzskatām, ka, informējot un izglītojot darba ņēmējus un darba devējus, kā arī piedāvājot praktiskus risinājumus, mēs varam samazināt un pat novērst kancerogēno vielu iedarbību darba vietā, tādējādi novēršot nevajadzīgas ciešanas un vēža izraisītus nāves gadījumus.

Konference sniedz pārskatu par aktuālām problēmām, iepazīstina ar jaunākajiem sasniegumiem un pašreizējām iniciatīvām. Aplūkotie aspekti sniedzas no Eiropas perspektīvas līdz vienkāršiem pasākumiem un praktiskiem risinājumiem, kas piemēroti īstenošanai uzņēmumos. Semināros dalībniekiem būs iespēja apspriest uz risku balstītas pieejas, darba vietu risku pārvaldību un veselības uzraudzību, kā arī kampaņas pasākumus.

Konferencē EU-OSHA iepazīstina ar 2018.–2019. gada Veselīgu darba vietu kampaņu un vada sesiju, aplūkojot labas prakses, politikas un izpratnes veicināšanas iniciatīvas, piemēram, ES Ceļvedi par kancerogēnām vielām. Šī rīcības shēma informē par riskiem, kas rodas no kancerogēnu vielu iedarbības, un par to, kā tos novērst, meklējot praktiskus risinājumus un apmainoties ar labu praksi. ES Padomes Nīderlandes prezidentūras laikā 2016. gadā uzsāktā ceļveža galapunkts ir Helsinki, un gaidāmā ES Padomes Somijas prezidentūra ir paziņojusi, ka atbalsta šo shēmu 2019. gadā.

ES nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianne Thyssen norāda, ka “Ceļvedis ir ļoti apsveicama iniciatīva, lai nodrošinātu mūsu vērienīgās programmas, kas uzsākta, lai atjauninātu aizsardzību pret kancerogēnu vielu iedarbību, piemērošanu darba vietās visā ES”.

“Austrijā aizsardzība pret kancerogēnām vielām arī ir īpaši nozīmīgs jautājums. Mūsu savstarpējais mērķis ir samazināt upuru skaitu gan tagad, gan nākotnē. Tādēļ ir vajadzīga kopīga un spēcīga pieeja šai problēmai Eiropas līmenī,” norāda Austrijas Darba, sociālo lietu, veselības un patērētāju aizsardzības ministre Beate Hartinger-Klein.

“Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūrā (EU-OSHA) mēs strādājam pie tā, lai uzsvērtu problēmas mērogu un to, cik svarīgi ir novērst kancerogēno vielu iedarbību darba vietā, kas ir daļa no mūsu pašreizējās kampaņas “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas””, norāda direktore Christa Sedlatschek. “Mēs uzskatām, ka, informējot un izglītojot darba ņēmējus un darba devējus, kā arī piedāvājot praktiskus risinājumus, mēs varam samazināt un pat novērst kancerogēno vielu iedarbību darba vietā, tādējādi novēršot nevajadzīgas ciešanas un vēža izraisītus nāves gadījumus.”

EU-OSHA darbs šajā jomā ietver ziņojumu un kopsavilkumu attiecībā uz publikāciju Kancerogēnu iedarbība un vēzis kā arodslimība: novērtējuma metožu pārskatīšana”. Ceļveža shēmas notikumi ir apkopoti seminārā “Cīņa pret vēzi darba vietā” — ES Ceļvedī par kancerogēnām vielām un seminārā “Kancerogēni un vēzis kā arodslimība”.

Uzziniet vairāk par konferenci

Izpētiet jautājumu par kancerogēnām vielām darba vietā 

Apmeklējiet ES Ceļveža par kancerogēnām vielām tīmekļa vietni 

Piezīmes redaktoram: 
1.

"Drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas" kampaņa 2018–19 — "Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas", ir vērsta uz to, lai vairotu izpratni par bīstamām vielām darbavietā un izplatītu informāciju par to, kā var novērst iedarbību. Kampaņu koordinē EU-OSHA kontaktpunkti valstu līmenī, ko atbalsta oficiālie kampaņas un mediju partneri, kā arī Eiropas Biznesa atbalsta tīkls. Tai ir pieci galvenie mērķi:

  • veicināt izpratni par to, cik būtiska un svarīga ir bīstamu vielu pārvaldība darbavietās Eiropā;
  • veicināt riska novērtēšanas veikšanu, bīstamo vielu izskaušanu vai aizstāšanu darbavietā, sniedzot informāciju par praktiskiem rīkiem un labas prakses piemērus;
  • palielināt informētību par riskiem saistībā ar kancerogēnu vielu iedarbību, atbalstot labas prakses apmaiņu;
  • vērsties pie darbinieku grupām ar augstākiem riska līmeņiem, sniedzot pielāgotus faktus un skaitļus, kā ar labas prakses piemērus;
  • palielināt informētību par politikas un tiesiskā regulējuma attīstību, nodrošinot vienkāršā valodā pārskatu par spēkā esošajiem tiesību aktiem un vadlīnijām.

Nozīmīgākie datumi pēc 2018. gada 24. aprīļa kampaņas uzsākšanas ietver Eiropas nedēļas par drošību un veselības aizsardzību darbavietā (2018. gada un 2019. gada oktobrī), kā arī Labas prakses apmaiņas pasākumu (2019. gada sākumā). Kampaņas noslēgumā paredzēta Labas prakses balvu pasniegšanas ceremonija un samits par tēmu "Drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas" (abi pasākumi paredzēti 2019. gada novembrī). Šie pasākumi, kurus organizēs EU-OSHA pilsētā Bilbao, sniegs iespēju kampaņas dalībniekiem atzīmēt kampaņas panākumus un apsvērt visu kampaņas laikā apgūto.

2.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) palīdz Eiropā veidot drošāku, veselībai nekaitīgāku un ražīgāku darba vidi. Aģentūra veic pētījumus, izstrādā un izplata uzticamu, līdzsvarotu un objektīvu informāciju par darba drošību un veselības aizsardzību, kā arī organizē informatīvas Eiropas līmeņa kampaņas. Šajā aģentūrā, ko Eiropas Savienība izveidoja 1994. gadā un kas atrodas Spānijas pilsētā Bilbao, ir apvienojušies Eiropas Komisijas, dalībvalstu valdību, darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvji, kā arī vadošie eksperti no visām ES dalībvalstīm un trešām valstīm.

Tagad varat mūs atrast vietnēs Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube vai abonēt mūsu ikmēneša informatīvo biļetenu OSHmail. Jūs varat reģistrēties arī regulārai ziņu un informācijas saņemšanai no EU-OSHA, izmantojot RSS barotnes.

http://osha.europa.eu