You are here

Preses telpa

Jaunumi
13/02/2018

Bīstamās vielas joprojām ir būtiska ar drošību un veselību saistīta problēma, kas skar miljoniem darbinieku Eiropā. Taču bieži vien tiek pārāk zemu novērtēts vai ignorēts šo vielu iedarbības apmērs un ar to saistītie riski.

EU-OSHA topošā kampaņa “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” apstrīd iesīkstējušos nepareizos priekšstatus, veicina izpratni par riskiem, popularizē labu praksi un izplata resursus bīstamo vielu efektīvai pārvaldībai darbavietā.

Paziņojumi presei

25/01/2018 - 01:45

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) rīko semināru par darba aizsardzības nodrošināšanu mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos (MMU), kurā ir uzaicināta piedalīties komisāre Marianne Thyssen un citas ieinteresētās personas. Seminārs notiek 25. janvārī Bilbao vienlaikus ar divu jaunu ziņojumu publicēšanu, kuros ir analizēti EU-OSHA projekta par MMU jaunākie konstatējumi.

21/11/2017 - 01:30

Šodien Bilbao, Spānijā, Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) Veselīgu darbavietu samitā sanāk kopā Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības (OSH) vadošie eksperti. Šis samits iezīmē ļoti sekmīgās kampaņas “Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā” noslēgumu; kampaņas mērķis bija veicināt ilgtspējīgu darba mūžu, ņemot vērā Eiropas darbaspēka novecošanas aspektu.