Kas ir EU-OSHA atbalsta saņēmēji?

Mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi

EU-OSHA tika dibināta ar vienkāršu un nozīmīgu mērķi padarīt Eiropu par drošāku, veselīgāku un produktīvāku darba vietu. Tās mērķis ir vairot zināšanas un palielināt informētību par riskiem darbavietās un veicinātu Darba drošības un arodveselības uzlabojumus, vēršoties pie politikas veidotājiem, uzņēmumiem un darbavietām, nodrošinot autoritatīvu informāciju un praktiskus rīkus.

Mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi veido lielāko daļu uzņēmumu Eiropā, un pārsteidzoši, ka tieši mikro uzņēmumu īpatsvars ir 95 %. Tāpēc EU-OSHA galvenā mērķauditorija ir mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), un īpaši MMU: tie ne tikai nodarbina vairāk nekā pusi ES darbaspēka, bet tajos ir nesamērīgi liels nelaimes gadījumu skaits un arodveselības problēmu īpatsvars. Lielāki uzņēmumi arvien vairāk iegulda Darba aizsardzības un arodveselības politikā. Acīmredzami daudzos MVU tā pietrūkst šķietama vai faktiska resursu trūkuma dēļ, un bieži vien informācijas apmaiņa par efektīvu Darba aizsardzības un arodveselības pārvaldību ir nepietiekama.

 © EU-OSHA Photo Competition 2009 / Georgy Velichkov

ES 2001. gadā ieviesa finansēšanas shēmas, apzinoties, ka MVU ir Eiropas “dzinējs” un tiem nepieciešams atbalsts. Pēc Eiropas Parlamenta uzaicinājuma EU-OSHA pieņēma šīs shēmas un izveidoja paralēlu shēmu, kas darbojās no 2001. līdz 2003. gadam.

Shēmas pirmajā gadā vien tika atbalstīts 51 projekts ar dotācijām no 25 000 EUR līdz 190 000 EUR, kas kopumā veido 5 miljonus EUR. Vairāk nekā pusmiljons MVU izmantoja iniciatīvu un saņēma vairāk nekā 15 000 stundu apmācības kursus un seminārus par riska apzināšanos un labu praksi. Nav pārsteigums, ka shēmas popularitāte pieauga, un otrajā gadā to izmantoja līdz pat 700 000 MVU.

Šīs finansēšanas shēmas deva iespēju Aģentūrai apzināt daudzus MVU visā Eiropā tās pirmajos gados un ne tikai palielināt informētību par darba drošību un arodveselību, bet arī palielināt Aģentūras prestižu to uzņēmumu vidū, kurus tā cenšas atbalstīt.

Lielākie ieguvēji no EU-OSHA darbības ir MMU. No sākotnējās Eiropas Darba drošības un arodveselības nedēļas, ko Aģentūra vada kopš 2000. gada, līdz darba drošības un arodveselības informatīvajai kampaņai, EU-OSHA Veselīgas darba vietas kampaņas ir kļuvušas par lielāko pamatiniciatīvu palīdzībai maziem uzņēmumiem. Šo divu gadu kampaņu mērķis ir palielināt informētību par būtiskākajiem Darba drošības un arodveselības jautājumiem, izmantojot labas prakses apmaiņu, kā arī informācijas materiālu un praktisko rīku un resursu sagatavošanu un izplatīšanu. Visi kampaņu materiāli ir izstrādāti tā, lai tie būtu viegli saprotami un izmantojami bez maksas, un tādējādi tie ir vērsti uz mazo uzņēmumu vajadzībām, kuriem var būt grūtības piešķirt laiku un naudu Darba drošībai un arodveselībai.

Pirmās divu gadu kampaņas tika sāktas 2008. gadā, tās vērstas uz riska novērtējumu, kura pamatā ir visas efektīvās Darba drošības un arodveselības prakses pamatā. Šajā saistībā tika izveidota Tiešsaistes interaktīvā riska novērtēšanas platforma (OiRA). OiRA ir tieši paredzēta, lai palīdzētu MMU. Tā ļauj izveidot tādus uz tīmekli balstītus nozaru rīkus, kas ļauj efektīvi novērtēt un pārvaldīt riskus. OiRA tagad ir palīdzējusi daudziem tūkstošiem mazo uzņēmumu veikt riska novērtējumus vienkāršā un rentablā veidā.

© EU-OSHA - EU-OSHA augsta līmeņa konference par drošību un veselību MMU — 2018. gada 19. jūnijs, Brisele

EU-OSHA 2018. gada jūnijā Briselē rīkoja konferenci par Darba drošības un arodveselības uzlabošanu Eiropas mazajos uzņēmumos. ES, valstu un starptautiskās ieinteresētās personas apsprieda trīs gadu SESAME (Droši mazie un mikrouzņēmumi) projekta secinājumus. Svarīgs ieteikums bija visu ieinteresēto personu iesaistīšanās, kā arī centienu saskaņošana, sniedzot atbalstu MMU. Projekta rezultātā tika gūti daudzi labas prakses piemēri, kas pielāgoti MMU vajadzībām vairāk nekā 60 nozarēs.

Citi labuma guvēji

Lai gan MMU ir galvenā EU-OSHA darba mērķauditorija, tie nekādā ziņā nav vienīgie labuma guvēji. Vēl citi ir:

  • politikas veidotāji ES un valstu līmenī,
  • darbinieku un darba devēji un to pārstāvji,
  • Darba drošības un arodveselības speciālisti un pētnieki,
  • valstu valdības.

Ir skaidrs, ka EU-OSHA atbalsta saņēmēju skaits ir liels. Tomēr aģentūras mērķis joprojām ir tikpat skaidrs un izšķirošs kā līdz šim: padarīt Eiropu par drošāku, veselīgāku un produktīvāku darba vietu.