<i>EU-OSHA</i> 25. gadadienas svinību centrā ir cilvēki un kāda īpaša vieta

Bilbao

Kopš 1996. gada EU-OSHA atrodas rosīgajā Bilbao pilsētā. Lai gan 19. un 20. gadsimtā Bilbao bija rūpniecības centrs, tāpat kā daudzi citi rūpnieciskie apgabali tajā notika dziļa lejupslīde līdz ar smagās rūpniecības pagrimumu. Tomēr pilsētas iestādes uzskatīja, ka pilsētu gaida spoža nākotne un jau 20. gadsimta deviņdesmitajos gados ieguldīja daudz līdzekļu pamesto rūpniecisko rajonu atjaunošanā un kultūras un tūrisma veicināšanā. Kopš pārcelšanās uz Bilbao EU-OSHA ir pieredzējusi nepārspējamā Gugenheima muzeja atklāšanu, pirmās Lee Kuan pasaules pilsētu balvas piešķiršanu Bilbao domes ēkai 2010. gadā un Eiropas gada pilsētas nosaukuma piešķiršanu Bilbao pilsētai 2018. gada Urbānisma balvu piešķiršanas ceremonijā.

© EU-OSHA / David Tijero

ES aprindās dēvē EU-OSHA par “Bilbao aģentūru”, un šāda iesauka liecina par īpašām un savstarpēji izdevīgām pilsētas un aģentūras attiecībām. Nav pārsteigums, ka EU-OSHA uztur labas attiecības ar Bilbao iestādēm. Tā arī sadarbojas ar Osalan, kas ir basku darba aizsardzības (OSH) iestāde.

EU-OSHA vērtīgākais aktīvs — darbinieki

EU-OSHA nav nekādu šaubu par to, ka tās vērtīgākais aktīvs ir augsti kvalificēts un apņēmīgs personāls. Visi darbinieki ir eksperti savās jomās, kas ir: darba aizsardzība, komunikācija, informācijas tehnoloģijas, finanses, cilvēkresursi, administrācija un tīklošana. Pārstāvot pašlaik ES 16 dalībvalstis, EU-OSHA darbinieki ir aģentūras Eiropas kultūras kvintesence.

“Personāls ir ārkārtīgi kvalificēts un motivēts. Labi darbinieki visos līmeņos no dažādām Eiropas valstīm veido spēcīgu eiropeisku kultūru. EU-OSHA man bija kā ģimene.”

Dr. Jukka Takala, bijušais EU-OSHA direktors

Savukārt EU-OSHA rūpējas par saviem darbiniekiem, nodrošina labus darba apstākļus, kuru īstenošanu tā sekmē visā Eiropā. Tas ietver ergonomiskas darbstacijas un aprīkojumu, stresa novēršanas politikas un plāna īstenošanu, kā arī fizisko un garīgo darba aizsardzības jautājumu risināšanu.

© EU-OSHA Photo Competition 2011 / Frederic Santiago

EU-OSHA mērķis atbilstoši OSH pamatdirektīvai ir nodrošināt vislabākos darba apstākļus gan saviem, gan darbuzņēmēju darbiniekiem. Aģentūra arī vēlas samazināt tās “ekoloģisko pēdu”, piemēram, uzstādot modernu un energoefektīvu apgaismojuma sistēmu un elektrosistēmu, samazinot biroja atkritumu daudzumu un nododot tos otrreizējai pārstrādei, izmantojot videi draudzīgus tīrīšanas līdzekļus un nodarbinot darbuzņēmējus, kuri novērtē šīs vērtības.

Kad esošajiem un bijušajiem darbiniekiem un partneriem jautāja, kas ir vai ir bijis vislabākais, strādājot EU-OSHA, viņi sniedza vienādu atbildi — kolēģi.

“Mani kolēģi, tostarp augsti profesionālais EU-OSHA personāls … Brauciens uz Bilbao ir kā brauciens uz mājām … Es ļoti daudz mācos no kolēģiem.”

Károly György, EU-OSHA valdes priekšsēdētāja vietnieks

EU-OSHA 25 pastāvēšanas gados darbinieki un Bilbao pilsēta ir bijuši pamatā aģentūras panākumiem. Šīs 25. gadadienas svinības ir veltītas tiem cilvēkiem, kuru prasmes, degsme un entuziasms ir izveidojuši un joprojām veido EU-OSHA par tādu organizāciju, kāda tā ir pašlaik, un kuri ir strādājuši kopā, lai panāktu drošu un veselīgu Eiropu.