25 sadarbības gadi Eiropas darba aizsardzībai

Image

Visu 2019. gadu EU-OSHA svin 25 sadarbības gadus, lai padarītu Eiropas darbavietas drošākas, veselīgākas un produktīvākas. Šeit ir atrodama visa informācija par EU-OSHA dibināšanas 25. gadadienu.

EU-OSHA kļūst par Eiropas projekta daļu

Darba aizsardzība jau no paša Eiropas projekta sākuma — līdz ar Eiropas Ogļu un tērauda kopienas izveidi — ir projekta pamatvērtība. Galvenais atskaites punkts darba aizsardzībā augošajā ES bija Pamatdirektīvas (89/391/EEK) publicēšana 1989. gadā. Tajā tika noteikti vienoti principi, un par darba aizsardzības tiesību aktu pamatu tika noteikts riska novērtējums. 20. gs. 90. gadu sākumā Eiropā katru gadu notika vairāk nekā 4 miljoni nelaimes gadījumu darbavietā, un 8000 no tiem bija letāli. Reaģējot uz šiem šokējošajiem skaitļiem, Eiropas Komisija 1992. gadu pasludināja par Eiropas Darba aizsardzības gadu. Tas radīja priekšnoteikumus EU-OSHA dibināšanai 1994. gadā, un turpmākie notikumi jau ir vispārzināmi.

Kas varētu būt gaidāms nākotnē?

Pēdējo 25 gadu laikā notika būtiskas pārmaiņas nodarbinātības jomā un nepieredzētas pārmaiņas ES. Nākotne ir neskaidra, taču tā nesīs jaunus izaicinājumus, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, politisko un sociālo spiedienu, kā arī pārmaiņas ekonomikā, demogrāfijā un pašā ES. Risinājumi šiem izaicinājumiem būs vieglāk atrodami EU-OSHA ciešajās attiecībās ar partneriem — Eiropas Komisiju, valstu koordinācijas punktiem, sociālajiem partneriem, kampaņas partneriem un ieinteresētajām personām.

Neatkarīgi no notikumiem nākotnē EU-OSHA un tās partneri arī turpmāk centīsies padarīt Eiropu par drošāku, veselīgāku un produktīvāku vietu darbam.