Akcenti

15/02/2018
Jaunā ziņojumā, kurā analizēti otrās Eiropas uzņēmumu aptaujas par jaunajiem un nākotnes riskiem ( ESENER-2 ) konstatējumi, plaši aplūkota darba aizsardzības prakse Eiropā. Ziņojumā uzsvērts, ka, lai gan...
13/02/2018
Bīstamās vielas joprojām ir būtiska ar drošību un veselību saistīta problēma, kas skar miljoniem darbinieku Eiropā. Taču bieži vien tiek pārāk zemu novērtēts vai ignorēts šo vielu iedarbības apmērs un ar to...
02/02/2018
#PasaulesVēžaDiena ir brīdis, kad jūs varat mums palīdzēt vairot izpratni par vēzi — galveno ar darbu saistītas nāves cēloni ES — un par tā profilakses nozīmi. EU-OSHA nesen organizēja semināru par...
25/01/2018
Darba aizsardzības nodrošināšana mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos (MMU) ir svarīgākais darba kārtības jautājums vadošo darba aizsardzības ekspertu un politikas veidotāju seminārā, ko organizē EU-OSHA ...
Ieteiktie resursi