Akcenti

24/09/2018
Ko iespējams darīt, lai novērstu kancerogēno vielu kaitīgo ietekmi darba vietā, un kādi ir aktuālie jautājumi šajā jomā? ES Padomes Austrijas prezidentūra 24.–25. septembrī Vīnē rīko augsta līmeņa konferenci “...
14/09/2018
EU-OSHA darbseminārā "Darbinieku aizsardzība tiešsaistes platformu ekonomikā" galvenā uzmanība bija pievērsta konstatējumiem, kas gūti pētījumā par tādu darba aizsardzības risku regulēšanu, kurus varētu radīt...
10/09/2018
2018.–2019. gada Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas ietvaros EU-OSHA ir publicējusi divas infolapas, un tās abas ir pieejamas vairākās valodās. Infolapa “Tiesiskais regulējums attiecībā uz...
03/09/2018
Seksuāla uzmākšanās un vardarbība darbavietā bieži rada ļoti smagas sekas cietušajiem. Divos infografikos ir parādīti būtiskākie dati par šiem tematiem, ar kuriem tiek skaidrota koncepcija un uzsvērta...
Ieteiktie resursi